Kindercoach

De Kernvisiecoach is een kindercoach. Een coach die kinderen in staat stelt om talenten, die al aanwezig zijn, zo naar boven te halen, dat het kind ze in kan zetten. Hierdoor gaan kinderen dingen presteren, waarvan ze eerder dachten dat ze het niet konden.

De Kernvisiecoach helpt kinderen met leerproblemen en sociaal-emotionele problemen, zoals belemmerende overtuigingen, concentratieproblemen, negatief zelfbeeld en faalangst, naar een andere leerstrategie. Een leerstrategie die wel bij hun past.

Door kinderen te helpen bij het leren – middels de Kernvisie methode – stelt een kindercoach kinderen in staat om hun sociaal-emotionele problemen op te lossen. Eigenlijk op een heel eenvoudige manier door aan te sluiten bij de talenten van het kind. Want wanneer je dingen doet die bij je passen, dan is het eenvoudig om dat te doen!

Een goede kindercoach is:
  • Inlevend
  • Creatief
  • Zorgzaam
  • Regisseur
  • Kiest voor aanpak
  • Leidt naar oplossingen

De Kernvisiecoach helpt, als kindercoach, kinderen bij didactische uitdagingen naar oplossingen voor spelling, lezen, rekenen, topografie, leren, klokkijken. Daarnaast heeft de Kernvisiecoach ook tools bij zich om kinderen op sociaal-emotioneel gebied sterker te maken. Een complete aanpak, die alleen wordt ingezet op gebieden waar het nodig is.

Opleiding kindercoach

Niet iedereen mag zich zomaar Kernvisiecoach noemen. Hier gaat een opleiding aan vooraf. Daarnaast houden Kernvisiecoaches hun kennis en vaardigheden op peil door middel van training en intervisie.

Naast de algemene kindercoach die zich specialiseert tot Kernvisiecoach, zien we ook een trend dat steeds meer leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders zich laten bijscholen tot Kernvisiecoach.