SCHIP-aanpak voor (gescheiden) ouders (in scheiding)

Verdrietig meisje aan tafel, met ouders in conflict op de achtergrond

Bij een scheiding wordt ook het kind geraakt. Het gezin valt uiteen, de veilige basis valt weg. Het is een wiebelige tijd met veel onzekerheden. Als het een scheiding betreft waarbij er veel conflicten zijn, een zogenaamde vechtscheiding, is dit extra belastend voor het kind.

Ouders doen dit uiteraard niet bewust, maar het is zo’n wirwar van emoties, veranderingen en soms pijnlijke ervaringen, dat het onmogelijk lijkt om eruit te komen.

Als je in scheiding ligt of gescheiden bent is openheid en kwetsbaarheid tonen heel moeilijk. Vaak zijn er frustraties, emoties en voelt deze periode zo onzeker dat het tussen jou en je ex-partner soms ontzettend explosief is. Loop je over van informatie, ouderschapsplannen of lukt het communiceren met je (ex)partner na jaren nog niet? Dan is er werk aan de winkel!

Kinderen worden helaas meer dan eens tussen scheidende ouders gezet en dat is niet bevorderlijk voor hun ontwikkeling, verwerking en persoonlijke groei. Dus dat kan beter! Maar hoe? Dat is vaak de vraag van de ouders, want communicatie lijkt te mislukken, verwijten gaan over en weer en je kan je (ex)partner niet luchten of zien (of juist andersom…)! Er is hoop! In alle situaties is het mogelijk. Zelf weer blij worden en je kinderen blij zien, dat wil toch iedere ouder? Je kinderen verdienen dit.

Coaching

Na het intakegesprek, volgen er 10-12 coachingsessies, waarbij jullie samen middels een stappenplan de relatie bloot leggen en met elkaar in gesprek gaan.

De sessies vinden een keer in de 14 dagen plaats en duren tussen de 60 en 90 minuten.

De sessies vinden plaats in de praktijk in Ede. Het is ook mogelijk om op locatie af te spreken en we bieden ook digitale sessies aan. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

De SCHIP-aanpak

LOGO SCHIP-aanpak

Joyce Lubbersen is gelicenceerd SCHIP-behandelaar en werkt samen met jullie volgens deze methode toe naar een nieuwe verbinding van partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak kent 5 fases:

  • Samenkomen
  • Conflict- en Verliesverheldering
  • Helpend horen
  • Integratie
  • Partners in ouderschap

Het is een traject dat de jullie als ouders samen doorlopen. Er is aandacht voor datgene dat de (ex-)partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de (ex-)partners opnieuw met elkaar te verbinden partners in ouderschap.

Veel echtscheidingen escaleren in vechtscheidingen. Een keuze die ouders vaak niet bewust maken, maar die toch ontstaat, waarbij kinderen veelal de dupe zijn. Een echtscheiding geeft rouw. Deze rouw is persoonlijk en wordt vaak apart van elkaar beleefd. Tijdens een echtscheiding wordt er regelmatig aan voorbij gegaan wat beide partijen verliezen, denk aan je partner, je gezin, elke dag de kinderen zien, het huis, een andere toekomst. Helaas is het aantal echtscheidingen dat zich ontwikkelt tot een vechtscheiding enorm groot. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. Vechten. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding, zoals hierboven genoemd, komen daardoor minder in beeld.

In het geval van een relatiebreuk blijf je voor altijd ouders, dus hoe mooi het als jullie nieuwe relatie goed is en je vanaf dat punt verder kan. Voor jullie kinderen.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd. Het uit elkaar gaan verdient aandacht, de kinderen verdienen het dat jullie deze aandacht geven.

Ouders van kinderen kunnen elkaar niet loslaten, de connectie blijft ontstaand via de kinderen. De SCHIP-aanpak is er met name op gericht de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Is dit traject gemakkelijk? Nee, het betekent hard werken en er is bereidheid nodig van alle partijen. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen.

Deze begeleiding is geschikt als je samen eerst op 1 lijn wilt zitten voordat je afspraken definitief maakt in jullie ouderschapsplan. Of als je het ouderschapsplan al klaar hebt en op zoek bent naar tools om het plan in harmonie uit te voeren. Als je in een vechtscheiding bent verwikkeld, is de SCHIP-aanpak ook voor jullie! Het is inzetbaar in elke fase tijdens en na jullie relatiebreuk.

Het resultaat

SCHIP-aanpak is ontstaan met oog op de kinderen. Blije kinderen, die vertrouwen voelen na een scheiding, die weten en voelen dat papa en mama er beide mogen zijn.

Jullie leggen als ouders een nieuwe verbinding en kunnen verder in de nieuwe situatie. Respectvol ouderschap, voor jullie kind, maar ook zeker voor jullie zelf.