Kernvisie methode in de klas

Al bijna 20 jaar wordt de Kernvisie methode toegepast bij kinderen met leerproblemen. In aanleg als reactieve methodiek, wanneer kinderen via de schoolmethodiek niet voldoende tot resultaten komen. Door middel van coaching wordt de leerling geholpen naar een andere leerstrategie.

Uitgangspunt is dat kinderen de spelling niet leren door middel van spellingsregels, maar door woordbeelden actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Deze stelling wordt wetenschappelijk onderschreven door het onderzoek van Maximillian Riesenhuber, Phd, die concludeerde dat wij niet automatiseren aan de hand van klank-tekenkoppeling en spellingsregels, maar aan de hand van woordbeelden. De Kernvisie methode is ontwikkeld tot een methodiek die kinderen op alle knelpunten, die zij tegenkomen op de verschillende niveaus, oplossingen biedt, waardoor zij wel tot automatisering komen.

Van nature ontstond de vraag ‘Hoe kunnen wij zorgen dat het leerprobleem niet ontstaat?’ De oplossing ligt in het integreren van de Kernvisie methode in de bestaande lesmethodiek. Hierdoor wordt het lesgeven niet gecompliceerder, maar juist makkelijker voor de leerkracht. Niet door het aanbod te blijven herhalen, maar door de lesstof anders aan te bieden.

Ieder kind verdient goed onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en uitgaat van hun mogelijkheden en talenten.

Maar wat als niet iedere leerling aansluit bij de manier waarop er les gegeven wordt? Leg je je er dan bij neer, dat er bij die leerlingen ‘jammer genoeg niet uitkomt wat er in zit’? Of ga je de uitdaging aan te appelleren aan de talenten van deze leerlingen bij het aanspreken van hun leercapaciteiten, zodat ze wel tot hun recht komen?

Wij zien een belangrijke groep leerlingen in de knel komen: 25% ervaart in meer of mindere mate een leerprobleem. Een leerprobleem is niet het onvermogen van een kind om tot leren te komen, maar de aangeboden informatie past niet bij de leerstijl van het kind.

Leerkracht zijn, is geen kunstje dat gerealiseerd wordt door een lesmethodiek uit te voeren. Het vraagt van je om duizendpoot te zijn, maar niet op alle onderdelen ben je specialist.

Kernvisie methode geeft de leerkracht het vermogen en direct toepasbare tools om de lesstof voor deze leerlingen zo aan te bieden dat ze het wel oppakken. Eenvoudig toepasbaar, naast de reguliere lesmethodiek.

Het aanleren makkelijk maken met minder inspanning, ook dát is Kernvisie methode.

Na uitgebreide projecten op scholen zijn de volgende rendementen waargenomen:

  • verhoging van het positief welbevinden van de leerlingen
  • verhoging van de cognitieve, creatieve én sociale vaardigheden
  • verbetering van aandacht, concentratie en werkhouding
  • goede beheersing van de basisvaardigheden
  • vergroting van het werken met en vanuit de talenten en leerstijlen van de leerlingen (ervaren van eigenheid)
  • vergroting van eigen verantwoordelijkheid en inzet van de leerlingen
  • het geven van behapbaar passend onderwijs voor leerkrachten en leerlingen, speciaal- en plusklas onderwijs én alles wat daar tussenin zit.

Maar de grootste ervaring is, dat leerkrachten ervaren dat zij veel makkelijker probleemkinderen kunnen helpen en zich LeerKrachtiger voelen.

Kernvisie methode is een inspiratiebron voor leerkrachten. Zij kunnen krachtiger les geven en raken niet handelingsverlegen bij kinderen, waarbij met de bestaande lesmethodiek niet het gewenste resultaat wordt bereikt.

“Een verbeterde doorstroom en verbeterde uitstroom van leerlingen”.

Meer weten? Vraag dan het GRATIS whitepaper ‘Kernvisie (in de) klas’ aan via onderstaand formulier.

Je gegevens zijn natuurlijk veilig bij ons. We sturen je ook regelmatig nieuwe wetenswaardigheden en tips. Meer dan 18.000 abonnees!