Dyslexie en wat nu?

Dyslexietest

Vaak op het advies van school, laat je een dyslexietest doen. Voordat een kind daarvoor in aanmerking komt is er op school volgens protocol al veel extra tijd besteed en heeft de extra hulp geen resultaat opgeleverd. De achterstand wordt steeds groter. Hier ontstaan de eerste sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, een negatief zelfbeeld, belemmerende overtuigingen, concentratieproblemen, met buikpijn naar school etc.

Als is vastgesteld dat je kind, volgens de gestelde normen, dyslexie heeft, komt het in aanmerking voor een dyslexiebehandeling.

Soms is het leerprobleem net niet erg genoeg en wordt er geen dyslexieverklaring afgegeven (onlangs zijn de voorwaarden weer aangescherpt, zodat er minder kinderen in aanmerking komen voor vergoede dyslexiehulp). Geen verklaring betekent geen extra begeleiding voor je kind. Niet op school en niet via een vergoed traject bij een dyslexie-instituut. Dan sta je met lege handen, want je ziet dat jouw kind niet dom is, maar ook dat het vastloopt op school en steeds ongelukkiger wordt.

Dyslexiebehandeling

Wanneer je geluk hebt komt je kind in aanmerking voor een dyslexiebehandeling, die vergoed wordt door de gemeente. Hetzij binnen school, met een ambulante begeleider, hetzij in een orthopedagogische praktijk. Het is de vraag of deze behandeling direct gestart kan worden, want vaak zijn er lange wachtlijsten.

Een dyslexiebehandeling houdt in, dat je kind 40 tot 60 weken lang, wekelijks stof aangeboden krijgt die opnieuw gericht is op een linksgeoriënteerde leerstijl. Men gaat door met wat op school al niet bleek te passen bij het kind. Dagelijks thuis minimaal 25 minuten oefenen met deze materie hoort daar uiteraard ook bij.

De resultaten van deze behandeling zijn zeer beperkt. Zeker wanneer je kijkt hoeveel contacturen hier tegenover staan. Waarom? Omdat men niet in staat is te ontdekken dat je kind een andere leerstijl heeft. Men noemt dit een neurologische afwijking van jouw kind, maar eigenlijk ontbreekt het aan een juiste leermethodiek om deze kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl op een adequate manier te kunnen helpen.

Overigens komt een kind alleen in aanmerking voor de vergoedingsregeling voor een dyslexiebehandeling als het enkelvoudige dyslexie heeft. ‘Enkelvoudig’ betekent dat er bij de leerling naast dyslexie geen sprake is van één of meer andere (leer)stoornissen (comorbiditeit). Heeft iemand bijvoorbeeld ooit jouw kind het label ADD of ADHD gegeven, dan kom je dus niet voor een vergoeding in aanmerking. Hoeveel kinderen vallen hierdoor buiten de boot? Heeft een kind met ADD / ADHD dan geen hulp nodig bij het lezen en schrijven? Of is het ook gewoon een mogelijk kenmerk van een rechtsgeoriënteerde leerstijl en kunnen de reguliere behandelaars daar eenvoudig niet mee overweg?

Hulpmiddelen dyslexie

Naast een dyslexiebehandeling zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar. Te denken valt aan de Daisy speler (een apparaat bestemd voor het beluisteren van daisy-roms – een schijfje waarop gesproken tekst volgens een bepaalde structuur is opgeslagen – speciaal ontwikkeld voor het gebruik door visueel gehandicapten), en dyslexiesoftware zoals EasyTutor, Sprint Plus en Kurzweil 3000. Software die je computer voorziet van spraaksynthese dat alles uitspreekt wat je met de computermuis selecteert. Bij sommige software worden tijdens het voorlezen de woorden gemarkeerd. Dit stuurt de blik en zou het actief meelezen stimuleren. Dure hulpmiddelen waaraan veel geld verdiend wordt en waarvan de werking zeker niet bewezen is. Ook mindfulness en neurofeedback ziin dure behandelingen die grote resultaten beloven maar vaak tekortschieten.

Alle bovenstaande behandelingen en hulpmiddelen gaan er vanuit dat er een tekortkoming – een neurologische afwijking – is bij het kind. En dat is het grote verschil met de Kernvisie methode.

De Kernvisie methode gaat er vanuit dat kinderen die dyslectisch zijn een andere leerstijl hebben, een leerstijl die niet voldoende past bij de wijze waarop school de informatie aanreikt. Zij automatiseren niet op de gebruikelijke manier en dát is het centrale probleem. Gaan wij door met het – voor het kind – verkeerd aanbieden van lesstof, dan zijn sociaal-emotionele problemen het gevolg.

De Kernvisie methode laat een kind op een natuurlijk manier leren vanuit zijn eigen persoonlijke kracht: door een kind te leren lesstof zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen wordt. In korte tijd ziet een kind dat het wel in staat is om te leren en wel in staat is om te automatiseren.

Wij reiken aan en laten ‘kwartjes vallen’. We gaan niet remediëren, thuis wordt er geoefend. Tegelijkertijd wordt je kind zo begeleid, dat de sociaal-emotionele problemen worden aangepakt en er een goed leerklimaat voor jouw kind ontstaat.

Schoolresultaten gaan met sprongen vooruit en het zelfvertrouwen van het kind ook!