Klacht of compliment

We horen het graag als je een klacht hebt. We willen dit graag snel én samen oplossen. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Er zijn verschillende manieren om je klacht aan ons kenbaar maken.

Wat je kunt doen als je een klacht hebt

  • Neem contact op met de betrokken medewerker of Kernvisiecoach. Probeer het probleem samen op te lossen.
  • Lukt het niet om het probleem samen op te lossen, dien dan binnen 4 weken schriftelijk een klacht in bij de directie Kernvisie methode. Je kunt hiervoor ook het online klachtenformulier gebruiken.
  • Niet eens met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht? Ga dan in beroep bij de onafhankelijke deskundige.
  • Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, dan kan je ook altijd rechtstreeks contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.

Soms lukt het niet om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Je kunt dan een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en probeert de betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Je informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris Kernvisie methode

Wim Bouman
Kade 5
6718 XG Ede

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Klachtenportaal Zorg
www.klachtenportaalzorg.nl

Logo Klachtenportaal Zorg

Meer informatie vind je in het Klachtenjaarverslag 2023.pdf.

Een compliment?

We horen het natuurlijk ook graag als je ons een compliment wilt geven.