Jeugdzorg

Sociaal-emotionele problemen gaan hand in hand met leerproblemen. Die kun je niet los van elkaar zien. Met de Kernvisie methode pak je allebei aan.Als ouders bij ons komen voor hulp is dat niet omdat ze graag zien dat hun kind hogere resultaten gaat halen. Als dat het geval is, wordt er gekozen voor een huiswerkinstituut of cito-trainer. Ouders kiezen voor de Kernvisie methode omdat hun kind niet lekker in zijn vel zit, een negatief zelfbeeld en/of faalangst ontwikkelt, kortom ongelukkig is. De oorzaak is in deze gevallen vaak schoolgerelateerd. De wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden past niet bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt.

Je kan het vergelijken met een burn-out. Bij volwassenen die hier tegenaan lopen worden een aantal stappen doorlopen. Middels therapie worden disfunctionele gedachten aangepakt. Daarnaast gaat men de risicofactoren op het werk inventariseren (bijvoorbeeld te hard moeten werken, te veel overwerken, moeten werken in een onprettige werksfeer enzovoort) én aanpakken. En tenslotte, zo snel mogelijk weer aan het werk (liefst tijdens behandeling).

Kinderen die vastlopen hebben baat bij dezelfde aanpak. Met alleen aandacht voor faalangst, belemmerende overtuigingen en een negatief zelfbeeld kom je er niet. Ook hier moet gekeken worden naar risicofactoren op het werk, in dit geval school dus. Hoe denkt een kind? Wat is zijn/haar denkstijl? En in hoeverre past het aanbod van het onderwijs bij zijn of haar denkstijl? En hoe kan een kind zijn eigen leerstijl volgen terwijl het toch gewoon in de klas meedraait? Inventariseren én aanpakken. Dan hoef je niet meer met buikpijn naar school.

Wij hebben maar één doel. Kinderen weer leerbaar, vol zelfvertrouwen en eigenwaarde hun toekomst in laten gaan.

Lees hier het verhaal van de moeder van Geert

Onze zoon Geert was een kind wat in groep 1 en 2 fluitend door het leven ging. In groep 3 veranderde dat langzaam maar zeker. Letters en lezen vond hij lastig, hij was minder betrokken bij de les, had een laag werktempo en een lage concentratie. Thuis merkten we dat hij minder plezier had om naar school te gaan, hij huilde snel, wilde bepaalde kleren niet aan en stond soms lang voor de spiegel om te kijken of zijn haar wel goed zat. Al met al veranderde hij in nog geen half jaar tijd in een onzeker, angstig kind. Te jong om te bedenken wat eraan de hand was. In de loop van het schooljaar werd hij regelmatig bij leuke lessen uit de klas gehaald om te oefenen met lezen. Eind groep 3 had hij M3 met moeite gehaald.

Geert ging over naar groep 4. De juf vroeg zich af of hij het zou gaan redden in groep 4, terwijl wij dachten hij is absoluut niet dom. In deze groep werd hij al gauw 3 à 4 keer per week uit de les gehaald om te oefenen met lezen. De gedachte erachter was dat als je niet kan lezen en je blijft het herhalen dan slijpt het er vanzelf in, maar lukte het niet dan had je in ieder geval genoeg ‘uren’ gemaakt om eventueel in aanmerking te komen voor een dyslexietest aan het eind van groep 4/ begin groep 5. Dat ging ons te lang duren en daarnaast hadden we het idee dat het bij Geert niks uithaalde.

Via een kennis hoorden we van de Kernvisie methode, van haar kreeg ik het boek ‘Krachtig Anders Leren’ te leen. De stukjes vielen op zijn plaats, zo herkenbaar allemaal! We hebben een afspraak gemaakt en zijn naar Ede gegaan. Na de eerste sessie zei Geert in de auto: ‘Mam wat ben ik blij dat we hier naar toe zijn geweest’. Hij voelde dat hij begrepen werd. We hebben zo’n 10 sessies gehad en je zag dat zijn rapport op verschillende gebieden was verbeterd. Ook haalde hij 3 Avi’s in groep 4.

We hebben weer onze oude Geert terug. Hij zit nu in groep 5 en het blijft goed gaan. Wel blijft het oefenen voor hem, maar hij weet dat het hem goed helpt. We weten als wij of de juf op school ergens tegen aanlopen dat we de Kernvisie methode om raad kunnen vragen. Dat zo’n simpele manier van leren zo’n effect kan hebben. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel mensen en kinderen rondlopen die hier enorme baat bij kunnen hebben.

Mijn kind heeft hulp nodig

Ik ben een verwijzer