Andere methodes

Er worden sterk lijkende methodes aangeboden, zoals de Matrixmethode en ‘Ik leer anders’. Beiden zijn gericht op het beelddenken.

De Kernvisie methode gaat verder. Het gaat niet uitsluitend om een voorkeur voor visueel denken/leren. Maar het gaat juist om de combinatie visueel-kinesthetisch (in beelden én gevoelsmatig) denken – de rechtsgeoriënteerde leerstijl – waardoor het leerprobleem ontstaat.

De Kernvisie methode gaat dieper in op spellingsregels, rekenvarianten, teksten leren, leesvaardigheid, topografie en ander lesmateriaal, waarbij de voorkeur voor het rechtsgeoriënteerd denken geen moment uit het oog verloren wordt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan faalangst, explosief gedrag, concentratieproblemen, belemmerende overtuigingen en het zelfbeeld.

De zorgvuldigheid waarmee de Kernvisie methode is opgebouwd zorgt er voor dat kinderen in staat zijn om woordbeelden actief in hun lange termijngeheugen te plaatsen, met als resultaat dat zij het daarna te allen tijden kunnen reproduceren. Het effect is hierdoor veel groter. Ontdekken dat je het wel kan, het moet er alleen anders in. Wij helpen kinderen hun basis, het fundament, goed te zetten, waardoor zij vrij kunnen leren.

De Kernvisie methode is een ‘levende’ methode. Juist door de ervaringen in het dagelijks werken met deze kinderen blijft de Kernvisie methode in ontwikkeling en wordt deze sterker en effectiever met als resultaat: kinderen die thuis en op school goed kunnen functioneren en weer gelukkig zijn.

Beelddenken

Zowel de Kernvisie methode als de andere methodes gaan uit van de kracht van het visuele denken. Waar de andere methodes aan voorbij gaan, is dat kinderen met leerproblemen niet alleen sterk visueel, maar ook sterk kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Deze kinderen zijn erg gevoelig voor sfeer (in de klas, maar ook daarbuiten) en kunnen erg perfectionistisch zijn. Hierdoor kan het idee ontstaan dat ze ‘niet goed genoeg’ zijn en faalangst ontwikkelen. Dit alles gaat veel verder dan uitsluitend beelddenken.

Kinderen die een voorkeur hebben voor het visuele denken zijn gebaat bij een top-down benadering. Oftewel denken en leren vanuit het overzicht.

Woordbeeld

De Kernvisie methode gaat uit van woordbeelden. Als wij (volwassenen) schrijven zijn we niet met letters en spellingsregels bezig. We schrijven automatisch en als we daarin fouten maken, herkennen we dat omdat het geschreven woordbeeld niet overeenkomt met het juiste woordbeeld in ons hoofd. Pas als we twijfelen, gaan we spellingsregels toepassen.

De andere methodes besteden veel aandacht aan de individuele letters van een woord en bouwen op die manier de informatie juist op. Er wordt veel aandacht besteed aan het (heen en weer) spellen van woorden, terwijl de Kernvisie methode juist het belang van het woordbeeld benadrukt. De zorgvuldigheid waarmee de Kernvisie methode is opgebouwd zorgt ervoor dat kinderen in staat zijn om woordbeelden actief in hun lange termijngeheugen te plaatsen, met als resultaat dat zij het daarna te allen tijden kunnen reproduceren. Het opzoeken van informatie, in het hoofd, is eigenlijk niet aan de orde. Dit gaat volledig automatisch. Het effect van de Kernvisie methode is hierdoor veel groter.

Rekenen in beeld

Ook bij het rekenen verlaten andere methodes de basistechniek van top-down benadering. Zij gaan hier op dezelfde manier te werk als school doet, stapje voor stapje.

De Kernvisie methode gaat ook bij het rekenen uit van het totale beeld. In dit geval met als basis de rekensommen tussen 1 en 20 en de tafels. Deze vormen de basis voor het verdere rekenen. Als deze geautomatiseerd zijn, vormen alle sommen die hierna komen geen probleem meer.

Alle informatie is in principe in (woord)beelden te vangen. Juist hierdoor sluit de Kernvisie methodiek volledig aan op de leerstijl van het kind. Als het past dan ontstaan er ook geen sociaal-emotionele problemen.