Kernvisie methode

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst.

Lees verder

Sociaal-emotionele problemen gaan hand in hand met leerproblemen. Die kun je niet los van elkaar zien. Met de Kernvisie methode pak je allebei aan.

Kernvisie methode heeft met verschillende regio’s contracten op het gebied van jeugdzorg.

Lees verder

  • Overeenkomst jeugdzorg Flevoland

    Met ingang van 1 januari 2019 heeft de Kernvisie methode een overeenkomst met jeugdzorgregio Flevoland. De overeenkomst is van toepassing op sociaal-emotionele zorg.

  • Overeenkomst jeugdzorg Eemland

    Met ingang van 1 januari 2019 heeft de Kernvisie methode een overeenkomst met jeugdzorgregio Eemland. De overeenkomst is van toepassing op sociaal-emotionele zorg.

  • Overeenkomst jeugdzorg Holland Rijnland

    Met ingang van 1 juli heeft de Kernvisie methode een overeenkomst met jeugdzorgregio Holland Rijnland. De overeenkomst is van toepassing op sociaal-emotionele zorg.

Krachtig anders leren - Volgens Wim Bouman

Wim Bouman | Ontwikkelaar Kernvisie methode

Vanaf het moment dat ik met kinderen ben gaan werken, heb ik steeds aan hen gevraagd: ‘Wat gebeurt er in je hoofd wanneer je dat doet?’ De grootste bron van informatie zit voor je neus in je eigen praktijk. Kinderen geven je zoveel informatie over hoe het bij hen werkt en welke strategieën zij ontwikkelen om tot oplossingen te komen. We vergeten het vaak gewoon te vragen.

De wetenschap achter het onderwijs en leerproblemen als dyslexie, is steeds meer afgedwaald naar wat er in het brein gebeurt. Men is op zoek naar waarom het verkeerd gaat bij het kind, meester in het vaststellen dat er een probleem is en men blinkt uit in het onderzoeken van die problemen, maar dan …

Lees verder