Welke vooropleiding heb ik nodig om deel te mogen nemen aan de opleiding tot Kernvisiecoach?

Je motivatie en gedrevenheid om kinderen te willen helpen is belangrijker dan een papieren bewijs van opleiding. De volledige opleiding is geaccrediteerd op HBO niveau en voldoet aan 18 HBO kerncompetenties. Wij spreken van een HBO werk- en denk niveau.

Ik heb geen onderwijs ervaring kan ik dan wel de opleiding volgen?

Ervaring in het onderwijs is niet strikt noodzakelijk. Uiteraard beheers je wel de basistechnieken die op de basisschool worden aangeleerd. Wij zien regelmatig ouders van kinderen met leerproblemen die ándere kinderen ook willen helpen. Uitgangspunt is dat de Kernvisie methode professioneel wordt ingezet.

Ik ben al kindercoach. Is het dan nuttig om de sociaal-emotionele module nog te volgen?

De sociaal-emotionele module is een echte Kernvisie aanpak, die je op geen enkele kindercoachopleiding zult tegenkomen. De didactische module is zeer krachtig, maar wanneer een kind volledig op slot staat voor welke hulp dan ook, dan moet er een korte maar effectieve interventie worden geplaatst om het kind in ieder geval bereid te krijgen om mee te doen. Deze module geeft je tools in handen om snel de weg vrij te maken om het didactische gedeelte uit te kunnen voeren. Bovendien kan je alleen Kernvisiecoach zijn nadat je beide modules heb gevolgd.

Ik ben ouder van een kind, dat goed geholpen is met de Kernvisie methode. Het lijkt mij leuk om ook andere kinderen te helpen. Kan dat?

Wij zien veel ouders van kinderen met leerproblemen die andere kinderen ook willen helpen. Dit zijn de ervaringsdeskundigen: Kernvisiecoaches die precies weten hoe kinderen met leerproblemen zich voelen en hoe ouders zich voelen. Uitgangspunt is wel dat de Kernvisie methode professioneel wordt ingezet. Dus het doel hebben om een eigen praktijk te gaan starten.

Wanneer kan ik na de opleiding starten met coachen?

Je wordt voorzien van veel materialen om kinderen te kunnen helpen en om ouders van informatie te voorzien. Hiermee kan je direct na de didactische module starten met het helpen van kinderen. Juist door het direct toe te passen leer je het snelst de materie te beheersen.

Is de opleiding erkend?

Ja, door vele instantie is de opleiding tot Kernvisiecoach erkend. Het KTNO heeft de opleiding geaccrediteerd op 18 HBO-kerncompetenties. BATC, CAT, LVNG, VBAG en VIV geven educatiepunten voor hun beroepsgroep. Daarnaast is de opleiding tot Kernvisiecoach gevalideerd door het SKJ.

Hoe snel krijg ik resultaat als ik een kind coach?

Het fijne van de Kernvisie methode is, dat je direct na de eerste sessie al resultaat gaat zien. De cliënt gaat ontdekken dat hij/zij wel woorden kan onthouden, daar waar hij eerst dacht het niet te kunnen. Dit leidt dan ook weer tot motivatie want eindelijk gaat het lukken. Daarna gaan de zichtbare resultaten elkaar opvolgen, waardoor je altijd gemotiveerde cliënten hebt.

Hoe hoog is de studiebelasting? Ben ik veel tijd kwijt met leren?

Het is handig om het boek Krachtig anders leren van tevoren te hebben gelezen. Je kent dan de hoofdlijnen en dan neemt je brein weer makkelijker nieuwe kennis op. De opleiding is sterk praktijk gericht. Dat betekent dat je vooral leert door het toepassen. Dus met een paar eerste cliënten of leerlingen op school leer je het geleerde direct toe te passen en bovendien ga je ontdekken dat hetgeen je aanbiedt ook werkelijk het kind helpt. Dat is weer goed voor je eigen zelfvertrouwen. Dus de tijd die je moet investeren is meteen de tijd waarin je kinderen helpt.

Kan ik er ook wat over lezen?

Deze website staat vol informatie, die nuttig is om door te nemen. Daarnaast geeft het boek Krachtig anders leren je uitgebreide kennis omtrent de materie. Hierin staat die (h)erkenning waar zoveel ouders en leerkrachten naar op zoek zijn.

Wat is het verschil tussen de Kernvisie methode en de ‘Ik leer anders’ methode?

De Kernvisie methode was er eerder en vormt de basis van ‘Ik leer anders’. De Kernvisie methode behandelt al die knelpunten die kinderen tegenkomen op de verschillende niveaus. Niet door het zelfde te doen wat op school ook al niet lukte. Door gedegen onderzoek bij inmiddels 1000 kinderen is er een methodiek ontstaan, die ook werkelijk resultaten oplevert. Een continue onderzoek van zo’n 8000 uur ligt hieraan ten grondslag en wordt nog dagelijks voortgezet. Deze ontwikkeling vindt bij ‘Ik leer anders’ niet plaats. Bij de Kernvisie methode krijg je alle informatie uit eerste hand.

Wat houdt de didactische module in?

In de didactische module leer je de basistechniek van het visueel automatiseren. Daarnaast krijg je praktische oplossingen aangereikt voor al die knelpunten die kinderen op de verschillende niveaus tegenkomen. Je beschikt aan het einde van de opleiding over een volledig gevulde gereedschapskist aan tools om ieder kind te kunnen helpen. In deze module gaat het dus over de didactiek. Het zo overbrengen dat ieder kind het kan begrijpen.

Wat houdt de sociaal-emotionele module in?

Je kan nog zoveel goede dingen aanreiken, maar als het kind denk hij het niet kan, dan komt de nieuwe kennis niet binnen. In zo’n geval moet je een korte interventie kunnen plaatsen om de weg weer vrij te maken, zonder direct in een therapeutisch gesprek te geraken. Zo krijg je tools aangereikt om belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst en concentratieproblemen aan te pakken en ze voor altijd tot het verleden te laten behoren. Een krachtige methodiek die je altijd en overal in kunt zetten.