Dyscalculie

“Dyscalculie is het onvermogen om te kunnen rekenen. Het gaat om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Er bestaat geen eenduidigheid in de manier waarop dyscalculie zich laat zien.”

De Kernvisie methode en dyscalculie

De Kernvisie methode heeft een andere kijk op het begrip dyscalculie. De reden waarom sommige kinderen meer last hebben met rekenen dan anderen, heeft te maken met het feit dat zij een voorkeur hebben om meer met hun gevoel te denken. En bij de logica van het rekenen, kan je gevoel aardig in de weg zitten.

Bij taal is er nog sprake van een visueel element (bijvoorbeeld het woordbeeld ‘stoel’) en een gevoelselement (dat ding waar je op kan zitten). Het betekent iets. Deze twee componenten worden aan elkaar gekoppeld en zo kunnen we het vastleggen en weer oproepen.

Een som heeft wel een visueel element, bijvoorbeeld 7 + 8 = 15, maar het gevoelselement ontbreekt volledig. Een meer gevoelsmatig ingesteld kind mist dus het anker om sommen op te slaan en daarmee te automatiseren.

Sommige kinderen redden het nog aardig op de basisschool. Op hun intelligentie doen zij allerlei trucjes in hun hoofd. Zo komen ze wel tot oplossingen, maar ze automatiseren niet. Het gevolg is, dat als ze in het voortgezet onderwijs te maken krijgen met complexere vraagstukken, ze zich meer bezig moeten houden met de strategie van de aanpak. Met dan ook nog al die trucjes in het hoofd wordt het te veel en haken ze af. Naast basisschoolleerlingen zijn het met name kinderen uit de tweede klas van de middelbare school die hierop vastlopen, maar ook zij kunnen uitstekend geholpen worden en goede resultaten bereiken.

De aanpak

De Kernvisie methode heeft een eigen coachingtraject ontwikkeld, waar bij het aanleren ook het gevoelselement wordt meegenomen. Herkent u uw kind in het volgende?

Kenmerken dyscalculie:

  • Problemen met cijferreeksen (tellen)
  • Het moeilijk zien van cijfermatige verbanden
  • Moeite met inschatten en hoofdrekenen
  • Moeite met inhoudsmaten
  • Moeite met klokkijken
  • Afkeer voor rekenen
  • Afkeer voor strategiespelletjes

Gecertificeerde Kernvisiecoaches vertellen je graag alles over onze werkwijze en kunnen samen met jouw kind ontstane rekenproblemen aanpakken.