Privacy beleid

Iedere dag zetten we ons in om het leven van kinderen met leerproblemen zoveel mogelijk te verbeteren. Dit doen we met onze diensten en onze producten. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig.

Voor de duidelijkheid leggen we kort uit wat we met sommige termen bedoelen:

Contactgegevens: gegevens die ons de mogelijkheid geven om contact met jou te onderhouden, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Persoonlijke gegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen, bijvoorbeeld je geboortedatum en bsn-nummer.
Training: alle vormen van training (inclusief onze cursussen en opleidingen) die wij aanbieden aan volwassenen om kinderen met leerproblemen te helpen.

Hieronder vind je onze privacy principes en lees je wat we met jouw gegevens doen.

Onze websites

Onze websites gebruiken cookies, maar alleen met jouw toestemming. Zodra je onze websites bezoekt ontvang je uitleg over cookies en kan je bepalen of je cookies accepteert.

Een afspraak maken voor een coachingstraject

Zoek je persoonlijke hulp voor je kind of voor jezelf? Dan kan je het online contactformulier invullen, naar ons hoofdkantoor e-mailen of direct naar ons hoofdkantoor bellen. Wij registreren je naam, telefoonnummer, e-mailadres, de naam en leeftijd van degene voor wie hulp wordt gezocht en de hulpvraag, zodat we een afspraak voor je kunnen inplannen.

Wordt er geen coachingstraject gestart, dan worden je gegevens niet bewaard.

Een coachingstraject

Wanneer een coachingstraject wordt gestart vul je een intakeformulier in en vragen we je om een afschrift van het leerlingvolgsysteem (indien van toepassing). Wij registreren contactgegevens en persoonlijke gegevens ten behoeve van de coaching.

Deze gegevens delen we waar nodig met externe dienstverleners, omdat zij voor ons de dienst uitvoeren. Zo hebben externe Kernvisiecoaches bijvoorbeeld jouw gegevens nodig om de coaching te kunnen uitvoeren. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

In geval van een coachingstraject via jeugdzorg delen we je contactgegevens met de gemeente ten behoeve van een kwaliteitsonderzoek, maar alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven.

Is er een coachingstraject gestart, dan bewaren we je gegevens zeven jaar. De termijn begint na afloop van het coachingstraject. Is het coachingstraject uitgevoerd via jeugdzorg, dan zijn we op basis van de jeugdwet verplicht om het dossier 15 jaar te bewaren.

De gegevens over het coachingstraject bewaren we om in te kunnen zien wanneer een cliënt op een later moment een afspraak wil maken voor vervolgtraject.

De gegevens over het coachingstraject bewaren we ook om eventuele vragen of klachten over de dienst te kunnen beantwoorden.

Verwijsindex

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen.

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om jou en je kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij je kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.

Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.

Bekijk de informatievideo die de werking van de MULTIsignaal Verwijsindex toelicht.

In de Verwijsindex wordt geen vertrouwelijke informatie over de behandeling van zoon/dochter gedeeld. Het gaat uitsluitend om haar/zijn naam, geboortedatum en BSN en de contactgegevens van de professional en de instantie, die de registratie in MULTIsignaal heeft geplaatst. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat de gegevens in de Verwijsindex zorgvuldig gehanteerd worden.

Beide professionals krijgen bij een ‘match’ een e-mail. Zij nemen contact op met elkaar en met de ouders of jeugdige. Voordat de professionals met elkaar overleggen vragen ze hiervoor toestemming aan de ouders. En vanaf 12 jaar ook de toestemming van de jeugdige.

In elke regio wordt er anders omgegaan met het signaleren in de Verwijsindex. In de regio Friesland wordt er van ons gevraagd om altijd een melding te doen zodra er een jeugdzorgtraject van start gaat.

Meer informatie kan je vinden op de website bij de informatie voor ouders en bij de veel gestelde vragen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kernvisie methode werkt met de wettelijk verplichte ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ zoals deze door de overheid is vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

De meldcode bestaat uit een stappenplan:
  • Signaleren en in kaart brengen van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  • Het bespreken van de signalen met de aandachtsfunctionaris binnen Kernvisie methode. Eventueel kan er overleg gevoerd worden met Veilig Thuis.
  • Een gesprek met de ouders en/of de jeugdige.
  • Wegen van vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op basis van stappen 1 tot en met 3 en of het om acute of structurele onveiligheid gaat. Bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.
  • Beslissen: melden (ja/nee) en hulp verlenen of organiseren (ja/nee) (aan de hand van het afwegingskader).

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders en/of de jeugdige.

Je inschrijven voor een training

Wanneer je je inschrijft voor een training vul je het online inschrijfformulier in. Wij registreren contactgegevens en persoonlijke gegevens ten behoeve van de training.

Deze gegevens delen we waar nodig met externe dienstverleners, omdat zij voor ons de dienst uitvoeren. Zo hebben externe trainers bijvoorbeeld jouw gegevens nodig om de training te kunnen uitvoeren. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Is de training afgerond, dan bewaren we je gegevens zeven jaar. De termijn begint na afloop van de laatste training.

De gegevens over de training bewaren we om in te kunnen zien wanneer een cursist in aanmerking komt om het certificaat Kernvisiecoach te ontvangen.

De gegevens over de training bewaren we ook om eventuele vragen of klachten over de dienst te kunnen beantwoorden.

Kernvisiecoach

Ben je na het volgen van diverse trainingen gecertificeerd Kernvisiecoach, dan houden we bij of je aan de voorwaarden voldoet om opnieuw gecertificeerd te worden (bijvoorbeeld door intervisieverslagen te registreren).

De termijn voor het wissen van intervisieverslagen is 7 jaar nadat de laatste groepsdeelnemer niet meer actief is als Kernvisiecoach.

Online bestellen

Als je online een aankoop doet, worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.

Betaal je met een credit card, dan kunnen we een fraude check doen, afhankelijk van het bedrag van de bestelling. We gaan dan na of de credit card (mogelijk) is of kan worden gebruikt voor frauduleuze handelingen. Dit doen we op basis van onder meer het land van uitgifte van de credit card, postcode en land. Als we constateren dat de credit card is of kan worden gebruikt voor frauduleuze handelingen, dan laten we je dit weten en kan je de online bestelling niet met die credit card uitvoeren en zal je op een andere manier moeten betalen. Deze gegevens worden 90 dagen bewaard.

We hebben natuurlijk voor het afleveren van een product je adresgegevens nodig en je e-mailadres en telefoonnummer om je van deze levering op de hoogte te houden.

Deze gegevens delen we waar nodig met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld je naam en adres nodig om de producten bij je af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

We gebruiken gegevens ook om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop ze online winkelen. Dit doen we om het aanbod in onze online winkel te verbeteren. De gegevens voor deze analyses bewaren we drie jaar.

Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan koppelen we je aankoopgegevens aan je nieuwsbrief profiel.

Aanmelden nieuwsbrief / downloaden digitale producten

Als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rondom de Kernvisie methode, aanbiedingen en inspiratie, kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. We registreren je voornaam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren.

Om onze nieuwsbrief zo relevant mogelijk voor jou te maken, stellen we je nog een paar vragen om je beter te leren kennen, zodat we je geen informatie sturen over onderwerpen die jou niet interesseren.

Dit profiel bewaren we totdat je je weer afmeldt voor onze nieuwsbrief.

Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt zit een mogelijkheid om je nieuwsbriefinstellingen te beheren en om je weer af te melden.

Sociale Media

Kernvisie methode maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, ervaringen met je te delen en je een kijkje achter de schermen te geven. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en Pinterest.

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Kernvisie methode verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Advertenties van Kernvisie methode op social media

Kernvisie methode maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, geïnteresseerd bent in leerproblemen of dat je in een bepaalde regio woont.

Kernvisie methode heeft geen invloed op de gegevens die social media platforms van jou verzamelen. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Jouw mening telt

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten horen we graag hoe je deze waardeert.

Na het afronden van een coachingstraject ontvang je een ouderenquête (indien van toepassing). De opmerkingen worden bewaard in je cliëntdossier.

Na het afronden van een training ontvang je een enquêteformulier. De opmerkingen worden bewaard in je cursistdossier.

Uitkomsten van onderzoek op basis van de enquêteformulieren worden geanonimiseerd en drie jaar bewaard.

Archief

Kernvisie methode verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk in het kader van de hierboven genoemde punten. Daarnaast kunnen we geanonimiseerde gegevens bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar voor statistische doeleinden worden gebruikt.

VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PRIVACYBELEID
Kernvisie Methode, Kade 5, 6718 XG Ede