Wetenschap

Georgetown University Medical Center

Halverwege maart 2015 werd het onderzoek van Maximillian Riesenhuber, Phd gepubliceerd. Hij onderzocht samen met zijn team aan Georgetown University Medical Center (GUMC) hoe we nieuwe woorden leren. Zijn conclusie: we maken wel degelijk gebruik maken van woordbeelden en een visueel geheugen.

“We are not recognizing words by quickly spelling them out or identifying parts of words, as some researchers have suggested. Instead, neurons in a small brain area remember how the whole word looks — using what could be called a visual dictionary.

For people who cannot learn words by phonetically spelling them out — which is the usual method for teaching reading — learning the whole word as a visual object may be a good strategy.”

Het onderzoek van Maximillian Riesenhuber onderschrijft hiermee het uitgangspunt van de Kernvisie methode dat het inprenten van woordbeelden de voorkeur verdient.

Meer informatie vind je hier.

Universiteit Twente

Met de presentatie van Franziska Mohr in september 2016 over haar onderzoek naar de effectiviteit van de Kernvisie methode is het eerste wetenschappelijk onderzoek afgerond.

In het onderzoek is aangetoond dat kinderen met leerproblemen die de Kernvisie methode toepassen een duidelijke verbetering laten zien in hun schoolresultaten ten opzichte van kinderen die de methodiek niet toepassen. Gebaseerd op het huidige aantal onderzoeksgegevens, is het effect het grootst bij kinderen uit groep 4. Wij zijn er van overtuigd dat ook in hogere groepen de effectiviteit van de Kernvisie methode aantoonbaar is, maar daar zal vervolgonderzoek voor nodig zijn.

Het onderzoek is op te vragen bij de Kernvisie methode.