Volgens Wim Bouman

Wim Bouman | Ontwikkelaar Kernvisie methode

Vanaf het moment dat ik met kinderen ben gaan werken, heb ik steeds aan hen gevraagd: ‘Wat gebeurt er in je hoofd wanneer je dat doet?’ De grootste bron van informatie zit voor je neus in je eigen praktijk. Kinderen geven je zoveel informatie over hoe het bij hen werkt en welke strategieën zij ontwikkelen om tot oplossingen te komen. We vergeten het vaak gewoon te vragen.

De wetenschap achter het onderwijs en leerproblemen als dyslexie, is steeds meer afgedwaald naar wat er in het brein gebeurt. Men is op zoek naar waarom het verkeerd gaat bij het kind, meester in het vaststellen dat er een probleem is en men blinkt uit in het onderzoeken van die problemen, maar dan …

Dat maar dan dat vult de Kernvisie methode in door praktische toepassingen aan te bieden, die eenvoudig uitgevoerd kunnen worden en die oplossingen bieden op al die knelpunten die kinderen op de verschillende niveaus tegenkomen in het onderwijs.

Inmiddels heb ik meer dan 1000 kinderen mogen begeleiden en op die manier zo’n 8000 uur met ze doorgebracht. Een continu onderzoek dat heeft geleid tot een methodiek waarvan iedereen zegt: ‘Is het zo simpel?’ Ja, het is zo simpel. Dit komt omdat de Kernvisie methode naadloos aansluit op de leerstijl van het kind.

De kracht zit niet in de moeilijkheidsgraad, maar in de oplossing.