Dyslexie

Volgens de wetenschap binnen het onderwijs is dyslexie een leerstoornis. Er gaat iets mis in het hoofd, waardoor het lezen, spelling en het schrijven bemoeilijkt wordt.

Ons inziens gaat er helemaal niets mis, maar hebben mensen met dyslexie een ander leerstijl. Zij leren op een andere manier. Een manier, die niet helemaal past bij de wijze waarop school de informatie aanreikt. Hierdoor moeten kinderen in hun hoofd steeds een klein omweggetje maken om iets te begrijpen. In dat omweggetje kunnen natuurlijk ook fouten gemaakt worden.

Het onderwijs reikt de informatie volgens een gekozen methodiek aan en daarmee redt 75% van de kinderen het. Maar die andere 25% zit wel in de knel. Het onderwijs redeneert: bij 75% van de kinderen gaat het goed, dus doen wij het goed. Maar jouw kind zal maar net tot die andere 25% horen! Dit denken moet veranderen, want het is niet zo dat die andere 25% het niet kan, zij hebben een andere leerstijl. Dus zij moeten de informatie op een andere manier in hun geheugen krijgen.

De Kernvisie methode helpt deze kinderen om op een andere wijze te automatiseren en zij blijken dat prima te kunnen. Ze kunnen het wel, het moet er alleen op een andere manier in. En dat is pas écht passend onderwijs.

Een andere kijk op dyslexie

De Kernvisie methode is ontwikkeld en verfijnd tijdens het coachen van inmiddels zo’n 1000+ kinderen. Ruim 10.000 uren van observatie en werken met kinderen hebben geleid tot nieuwe inzichten, die behoorlijk anders zijn dan de reguliere opvattingen.

Op 15 maart 2015 publiceerde prof. Dr. Maximillian Riesenhuber, neurowetenschapper bij het Georgetown Medical Center in Washington, D.C., de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek. De conclusie was, dat wij helemaal niet automatiseren op basis van spellingsregels en klank/tekenkoppeling, maar dat neuronen in een klein deel van ons brein de woordbeelden herkennen en daarmee automatiseren. Hiermee zijn de uitgangspunten van de Kernvisie methode wetenschappelijk bevestigd.

Dagelijks helpen, zo’n 200 Kernvisiecoaches, kinderen om op een andere manier te leren. Ingewikkeld? Nee hoor, want wij sluiten precies aan op de leerstijl van het kind.

Nieuwsgierig hoe wij dat aanpakken?