Visie en missie

Missie

In Nederland loopt zo’n 25% van de leerlingen tegen leerproblemen aan. Niet omdat ze de intelligentie niet hebben, maar omdat ze niet passen in het schoolsysteem. De Kernvisie methode wil deze kinderen laten ervaren, dat ze op een andere manier wél kunnen leren en dat de sociaal-emotionele problemen die een kind kan ontwikkelen worden opgelost.

Wij werken met gecertificeerde coaches en trainers die een passie hebben voor kinderen en hun ontwikkeling en die het individuele kind voorop stellen in plaats van de theoretische ontwikkeling die een kind volgens kalenderleeftijd zou moeten hebben doorlopen.

Wij maken tijd voor alle kinderen met leerproblemen, met of zonder diagnose, verklaring of etiket. Ook als er sprake is van comorbiditeit (het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen) is dat voor ons geen reden om kinderen uit te sluiten van de benodigde hulp. Onze ervaring is dat juist zij gebaat zijn bij de aanpak van de Kernvisie methode.

Visie

De Kernvisie methode gaat uit van de kracht en talenten van het individuele kind en stimuleert het kind deze in te zetten in het leerproces. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Kernvisie methode hierin effectief is.

Wij helpen kinderen in een prettige en veilige leeromgeving om betere schoolresultaten te halen, meer zelfvertrouwen te krijgen, een beter zelfbeeld op te bouwen en een leukere schooltijd mee te maken.

Wij leiden kindercoaches en professionals uit het onderwijs op om hen in staat te stellen kinderen effectief te kunnen begeleiden naar betere resultaten. We werken zo aan een succesvol netwerk van partners om met elkaar te kunnen groeien en de Kernvisie methode voor steeds meer kinderen met leerproblemen en sociaal-emotionele problemen bereikbaar te maken.

Wij begeleiden scholen om kinderen die de basismethodiek niet goed oppakken een nieuwe kans te geven door de leerstof anders aan te bieden, waardoor deze wel beklijft. Op termijn zal de Kernvisie methode naast de bestaande basismethodiek worden geïntegreerd in scholen, dit gebeurt nu al onder de noemer LeerKrachtig Onderwijs. Scholen gaan zich onderscheiden doordat zij goede door- en uitstroomcijfers laten zien, omdat zij hun leerlingen de ruimte geven te leren zoals het bij hen past.

Wij zijn er van overtuigd dat de Kernvisie methode een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen met leerproblemen. Een stevige basis legt de weg open voor verdere groei. De kinderen met leerproblemen van nu, zijn de creatieve, oplossingsgerichte zelfstandig ondernemers van morgen. Zij zijn het die straks onze economie draaiende houden. Onze toekomst verdient een stevige basis.

Kinderen gaan Krachtig Anders leren met de Kernvisie methode.