Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs? Gaan wij kinderen passend maken op de bestaande lesmethodiek of bieden wij de lesstof zo aan dat deze past bij de leerstijl van het kind?

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van verwerken van leerstof en leeractiviteiten. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het fijn vinden om te leren door veel vragen te stellen, anderen zijn echte doeners, zij willen het liefst meteen met iets aan de slag. Je leerstijl heeft te maken met de wijze waarop je informatie opneemt en opslaat in je hersenen. Het is nuttig om je eigen leerstijl te kennen, zodat je daar met leren rekening mee, kunt houden.

Wordt je informatie aangeboden op een andere manier dan jouw voorkeursleerstijl, dan moet je extra je best doen om de leerstof je eigen te maken. Soms ondervind je daarbij problemen. Herkenbare problemen die hier vaak mee samenhangen zijn lees- en/of rekenproblemen, ad(h)d en ass (autismespectrumstoornissen zoals ppd-nos, asperger en klassiek autisme). Deze kinderen kunnen, als hen de stof via hun eigen leerstijl wordt aangeboden, een bepaalde achterstand inhalen.

De leerlingen die vaak vastlopen in het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs hebben geregeld een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken. Dus in beelden en met hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl van deze leerlingen. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

De Kernvisie methode biedt oplossingen voor de groep kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl, die in het huidige systeem niet tot hun recht komen, maar wel de capaciteiten hebben om beter te scoren. Daarvoor hoeft niet de hele lesmethodiek op de schop, want deze werkt prima voor 75% van de kinderen. Laten we vooral behouden wat goed is. Echter, voor die kinderen die het niet voldoende oppakken op de bestaande wijze, moeten we het anders aanbieden.

De Kernvisie methode stelt de leerkracht in staat de lesstof zo aan te bieden aan het kind, dat het kind wel in staat is om de aangeboden lesstof te automatiseren.

Kernvisie methode in de klas
Ook bij mij op school