Referenties

Reacties van cliënten, ouders van cliënten en cursisten.

 • Cas heeft in groep 5 online ondersteuning van Wim gehad. Hij is in groep 6 met grote sprongen vooruit gegaan, zijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid en het belangrijkste hij gaat graag naar school! Uiteraard zijn we daar heel dankbaar voor.

  Cas heeft heel veel gehad aan het leren van de woorden. Gezien hij volgend jaar al naar groep 7 gaat, zou hij graag de woordjes van groep 6 willen herhalen en groep 7 alvast oefenen in de vakantie.

  Een blije moeder - Leerproblemen

 • Ik was heel huiverig om de stof anders aan te bieden. Ik werd gestimuleerd om het wel te doen. Ik had niet kunnen bedenken dat het effect zo groot zou zijn.

  Kernvisie methode, jullie hebben mijn werk weer leuk gemaakt!

  Leerkracht groep 5 - Leerproblemen

 • Eén van mijn leerlingen had enorm veel moeite met rekenen. Nadat ik het uitgelegd had via de Kernvisie methode, maakte hij enorme sprongen. Hij is nu zelfs in staat de klas uit te leggen hoe het werkt!

  Leerkracht groep 6 - Dyscalculie / rekenproblemen

 • “Via de intern begeleider van onze school ben ik in contact gekomen met de Kernvisie methode. Zij was er door haar eigen dochter zeer enthousiast over. Ook in mijn groep waren en zijn er namelijk kinderen die ik zo graag wil bereiken en waarbij ik telkens dacht ‘het moet er toch in zitten’, maar waarbij alles wat ik en mijn collega’s voor mij geprobeerd hadden, niet of nauwelijks had gewerkt. De Kernvisie methode, het proberen waard dus.

  Onze directeur herkende het verhaal direct, vanuit eigen ervaringen. Zij gaf aan zelf als kind met deze spellingshulpvragen te hebben gezeten. De toen gebruikte methodiek had haar niet geholpen. Integendeel. Zij had zichzelf de regels aangeleerd op een Kernvisie-achtige manier. Niet wetend dat dit een methodiek was :).

  Vanuit school mocht ik de Kernvisie methode opleiding gaan volgen. Tijdens de opleiding bleek dat ik zelf juist niet op deze manier leer. Ik leer blijkbaar vanuit mijn hoofd, digitaal en auditief. Kon ik wel werken met deze methode in de groep? Kon ik deze methode wel overbrengen aan de kinderen die visueel en gevoelsmatig denken? Alleen al wetend dat er verschillende leerstijlen waren, was voor mij een eye-opener.

  Na de twee dagen training, ging ik gelijk in mijn groep aan de slag. De praktijk, de beste leerschool. Daarnaast heb ik enkele ouders geattendeerd op individuele sessies bij een Kernvisiecoach, aangezien er in mijn groep 7 bij enkele leerlingen zoveel hiaten waren ontstaan dat ik die nooit in mijn eentje op ging lossen.

  Wat bleek? Ongelofelijk, bijna niet waar. Juist die leerlingen die altijd onvoldoendes voor spelling haalden, keken mij nu aan en zeiden ‘Had je dat niet eerder zo kunnen uitleggen?’ Vervolgens ben ik een half jaar met deze groep kinderen uit mijn groep in de intensieve instructie de Kernvisie methode gaan toepassen.

  In de groepsbespreking aan het eind van het schooljaar bleek vervolgens dat mijn groepsgemiddelde met betrekking tot spelling van een onvoldoende naar een ruim voldoende was gegaan, dat de intensieve groep verkleind was en dat alle leerlingen die ik geholpen had gegroeid waren. Eerlijk is eerlijk sommige scores waren nog wel laag, maar de groei was aangetoond. Vooral in het zelfvertrouwen van de kinderen.

  Maar wat nu? Het schooljaar was voorbij. De kinderen gingen naar mijn collega. Zij had de opleiding tot Kernvisiecoach niet gevolgd. Ik heb mijn kennis zo goed en zo kwaad als ik kon proberen over te dragen aan mijn collega. Een zeer goede leerkracht, overigens.

  In de praktijk bleek het het jaar daarop helaas anders te gaan. Horen zeggen doet namelijk niet gelijk begrijpen. De ouders gaven aan dat hun kinderen het erg verwarrend vonden dat de huidige leerkracht hun niet begreep. Onkunde niet onwil, laat ik duidelijk zijn. Wat nu?

  Onze intern begeleider gaf aan dat de Kernvisie methode nu aangeboden wordt op scholen om deze preventief in te gaan leren zetten. Na een gesprek met onze directeur hebben we de stoute schoenen aan getrokken. Een doorlopende lijn is namelijk essentieel voor het slagen van nieuwe implementaties en ideeën.

  We hebben als school de bijeenkomsten gevolgd van Kernvisie methode preventief. Alle leerkrachten waren hierbij, de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8. Na elke bijeenkomst kregen we opdrachten mee om in de groep uit te voeren.

  Na afloop gaven alle leerkrachten aan dat hun ogen geopend zijn betreffende de diverse leerstijlen van mensen. Ik ben aangesteld als coördinator in de school met betrekking tot de verdere invoering van Kernvisie methode preventief.

  De uitkomst is duidelijk. De kinderen groeien. We zijn er zeker nog niet. Voor elke leerkracht is het niet even makkelijk de handreikingen in te zetten naast de huidige methodiek. Andere leerkrachten doen dit direct zonder moeite. We helpen elkaar. Stap voor stap.

  Adviseren wij ouders nu niet meer om individuele sessies in te zetten bij een externe Kernvisiecoach? Ook hierbij is het tegendeel waar. Er zijn en blijven kinderen die naast de inzet van Kernvisie methode in de groep, de individuele sessies nodig hebben. Juist het én, én maakt dat deze groep kinderen het ‘pakken’.

  Wij zijn duidelijk leerkrachtiger geworden zoals de trainers vooraf aangaven.”

  Josine (leerkracht groep 7) - Leerproblemen

 • « VORIGE