Leerproblemen

Op school probeert men door middel van herhaling kinderen te laten automatiseren. Het idee daarachter is, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen terechtkomt. Maar bij veel kinderen met leerproblemen wordt dit automatiseringsproces door gedachtestromen en associaties verstoord.

Deze groep kinderen groeit. Kinderen die behoorlijk slim zijn, maar waarbij het er op school toch niet uitkomt, waarvan de resultaten op het rapport achterblijven en de leerkracht aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan.

Wat deze kinderen gemeen hebben, is dat zij een voorkeur hebben om met hun rechterhersenhelft te denken: ze zijn visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) ingesteld. Juist deze kinderen denken meer in beelden dan in woorden. Ze associëren heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen en worden hierdoor nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ betiteld.

Hoe komt dit nou?

Globaal gezien hebben we twee hersenhelften: een linker- en een rechterhersenhelft. De logica vindt plaats in de linkerhersenhelft (denk aan letters, woorden, cijfers, volgordes en analyses). Alle zaken die we nodig hebben om praktisch te kunnen functioneren vinden we terug in de rechterhersenhelft (denk aan emotie, verbeelding, ruimtelijk inzicht, overzicht, muziek & ritme, kleurherkenning, etc.).

Linksgeoriënteerde leerstijl

Kinderen (en volwassenen) met een linksgeoriënteerde leerstijl leren stapje voor stapje en werken zo naar een oplossing toe.
Linksgeoriënteerde leerstijl

Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Kinderen (en volwassenen) met een rechtsgeoriënteerde leerstijl gaan direct een poging doen om tot een oplossing te komen, daarna kijken ze nog wel even of het goed is uitgevoerd.
Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Hoe ontstaat een leerprobleem

Een voorbeeld. Op school willen we kinderen door middel van een spellingsregel laten beredeneren hoe een woord geschreven moet worden én op deze wijze een woordbeeld laten creëren. Dit is een linksgeoriënteerde manier van werken. Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl haken halverwege af bij deze uitleg. Zij willen direct naar de oplossing: het woordbeeld.

Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl worden dus gehinderd door de linksgeoriënteerde manier van werken zoals dat op het overgrote deel van onze scholen wordt aangeboden.

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Leerproblemen leiden dikwijls tot sociaal-emotionele problemen. Deze kinderen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen (‘zie je wel, ik ben dom’ of ‘ik kan het toch niet’) en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld. Ze kunnen last hebben van concentratieproblemen en geen rust kunnen vinden. Ook faalangst, slecht slapen, bedplassen, bang in het donker en niet naar school willen of durven kunnen veroorzaakt worden door leerproblemen. Gedragsproblemen kunnen zich uiten in druk en/of opstandig of juist teruggetrokken gedrag en veel kinderen krijgen daardoor het etiket add of adhd.

Kernvisiecoaches zijn gespecialiseerd in het kijken achter sociaal-emotionele problemen. Worden deze veroorzaakt door het niet mee kunnen komen op school, dan zetten zij de Kernvisie methode in om leerproblemen aan te pakken. Als een kind ontdekt dat het wel kan leren, gaan zij succeservaringen beleven, wat een positief effect heeft op het welbevinden van het kind. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan zaken als faalangst of belemmerende overtuigingen. Deze combinatie resulteert in een krachtig en kortdurend coachingtraject.

Nieuwsgierig hoe wij dat aanpakken?