Faalangst

“Faalangst is een omstandigheid waarin een kind stopt met het ondernemen van een actie omdat het bang is om fouten te maken.”

Naarmate iemand meer gevoelsmatig is ingesteld neemt de kans op faalangst toe. Dit komt omdat bij hen de correctie op het falen en daarmee het gevoel om iets fout te doen extra hard binnenkomt. Een strategie om fouten maken te voorkomen, is niets doen.

Kenmerken faalangst

• Meer zweetproductie dan normaal
• Klamme handen
• Trillen van opwinding
• Misselijk
• Hoofdpijn
• Rode wangen
• Oppervlakkige adem, hyperventilatie
• Het hart klopt sneller dan normaal
• Bewegelijker dan anders
• Droge mond
• Verstoorde nachtrust door de nare gedachten
• Verminderde eetlust

Aanpak bij faalangst

Met de Kernvisie methode zetten we bewust niet direct in op de faalangst zelf, dat zou symptoom bestrijding zijn. Wij helpen het kind om de reden van de faalangst weg te nemen. De reden van de faalangst is het niet goed beheersen van de basistechnieken. Als deze niet goed zijn geautomatiseerd, moet er steeds weer nagedacht worden hoe het goed te doen.

Als er een woord gevraagd wordt en je ziet dat woordbeeld direct voor je, dan hoef je niet te twijfelen en schrijf je het gewoon op. Wanneer je 7 × 8 = wordt gevraagd en je hoofd zegt 56, dan hoef je niet te twijfelen en schrijf je het gewoon op. Maar zijn deze basistechnieken niet goed geautomatiseerd, dan slaat de twijfel toe. Dan gaat de angst dat je geen antwoorden kan formuleren, je leven beheersen en kom je in een negatieve spiraal terecht.

Door het kind te begeleiden bij het zich eigen maken van de basistechnieken, laat een Kernvisiecoach kinderen ontdekken dat ze het wél kunnen. Door deze ontdekking, krijgt een kind weer meer zelfvertrouwen en gaan steeds meer dingen lukken. De negatieve spiraal waar het kind in beland was, wordt daarmee omgedraaid.

Lees verder over de Kernvisie methode.