Ik leer anders? Jij leert anders! We leren allemaal anders!

Gelukkige moeder en zoon op de fiets buiten

Al vele jaren leiden wij kindercoaches en onderwijsprofessionals op in de Kernvisie methode. We bieden hen handvatten om kinderen met leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) anders te laten leren en daarin veel resultaten te realiseren. Deze opleiding is voor de professional in het onderwijs en de jeugdzorg.

Steeds vaker krijgen wij de vraag, of je als ouder ook deel mag nemen. Er zijn steeds meer ouders die hun kind zelf willen begeleiden, maar de juiste gereedschappen missen om daarin werkelijk succesvol te zijn.

In plaats van te wijzen naar het kind en de vermeende afwijkingen die het heeft, gaat de Kernvisie methode ervan uit dat iedereen anders leert. Ons schoolsysteem is erop ingericht om groepen kinderen iets aan te leren, waarbij het uitgangspunt is dat de groep in zijn geheel wordt aangestuurd, zo blijft het overzichtelijk en beheersbaar voor de leerkracht. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de natuurlijke leerstijl en ontwikkeling van een kind.

Waar het in het kort eigenlijk op neerkomt:
 • ik leer anders
 • jij leert anders
 • hij/zij leert anders
 • wij leren anders
 • jullie leren anders
 • … en zij leren anders!

Beelddenken … of?

Veel trainingen op dit gebied richten zich op beelddenken. Echter, beelddenken alleen dekt de lading niet. Inderdaad, deze kinderen hebben een voorkeur om visueel te leren, maar ze hebben daarnaast ook een groot gevoelsleven wat een enorme invloed heeft op hun leren in het algemeen. Juist de aandacht voor het visuele én het gevoelselement van je kind maakt de Kernvisie methode krachtiger en effectiever.

Krachtig anders leren

De tweedaagse cursus Kernvisie methode voor ouders stelt je als ouder in staat om alle knelpunten (zowel didactisch als sociaal-emotioneel), die je kind tegenkomt op de verschillende niveaus, aan te pakken en je kind daadwerkelijk naar een hoger niveau te brengen.

Je kan na de cursus de leerachterstand met je zoon of dochter wegwerken, zonder dat er weerstanden ontstaan. Je wordt namelijk uitgerust met didactische kennis, maar ook met praktisch toepasbare oplossingen, die je kind direct kan toepassen zodat hij/zij kan ontdekken dat het leren wel lukt. Je kind krijgt grip op de verwerking van informatie met goede automatisering tot gevolg. Sterk motiverend en daardoor een blij kind!

“De opluchting op het gezicht van Stijn toen hij zich realiseerde: ‘Ik leer gewoon anders’! Zijn resultaten gaan omhoog en hij gaat met veel meer zelfvertrouwen naar school.”

Kijk in het overzicht om te zien wanneer de opleidingsdagen plaats vinden.

Inschrijven

Inhoud van de cursus

Algemeen
 • Ontdek welke leerstijl je kind heeft
 • Informatieverwerking en het brein
 • Waarom wij het geen beelddenken noemen, maar een rechtsgeoriënteerde leerstijl
Taal
 • Automatiseren van woordbeelden
 • Lezen (technisch en begrijpend)
 • Spelling
 • Lange klank / korte klank
 • Twee letterklanken (eu, au, ou, etc.)
 • Werkwoord vervoeging (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
Rekenen
 • Automatisering rekensommen en de toepassing ervan
 • Automatisering tafels en de toepassing ervan
 • Redactiesommen
Leren
 • Klokkijken
 • Topografie
 • Leren van zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, economie, maatschappijleer, etc.)
 • Werkstukken en spreekbeurten
 • Boekbesprekingen
Sociaal-emotioneel
 • Omgaan met angsten (faalangst, alleen slapen, trauma verwerking)
 • Omgaan met belemmerende overtuigingen (‘Ik kan het toch niet’)
 • Concentreren

Dit alles is toepasbaar voor kinderen op de basisschool, maar ook voor leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Praktisch

Kijk in het overzicht om te zien wanneer de opleidingsdagen plaats vinden.

Investering
De kosten voor de cursus bedragen € 495,00 inclusief materialen. Koffie, thee en lunch, zijn uiteraard bij de prijs inbegrepen.

Inschrijven

Het verdient de voorkeur om het boek Krachtig anders leren te lezen voor aanvang van de cursus.

Wachtlijst
Is de cursus van jouw keuze vol? Maak een notitie op je inschrijfformulier, dat je op de wachtlijst geplaatst wilt worden voor een cursus die eerder plaats vindt. Als er een plekje vrij komt, word je geïnformeerd.