Wim Bouman
  • Linkedin
  • Directeur | Ontwikkelaar Kernvisie methode

Wim Bouman

Wim is coach, trainer, spreker en ontwikkelaar van de Kernvisie methode. Coacht nog altijd 2 dagen in de week (waardoor zijn methodiek steeds verder ontwikkelt) en leidt (kinder)coaches, onderwijsprofessionals, logopedisten, orthopedagogen en psychologen op in de Kernvisie methode.

Ontwikkelde samen met Irene LeerKrachtig Onderwijs om de Kernvisie methode preventief in te kunnen zetten op basisscholen, zodat kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl niet uit hoeven te vallen.

Is gesprekspartner bij de regio’s voor Jeugdzorg met betrekking tot vernieuwend aanbod, aangezien bij de reguliere dyslexiehulp de effectiviteit van de behandeling niet zichtbaar is.

Auteur van het boek Krachtig anders leren.