Ilse Steenbergen

Ook specialist voortgezet en vervolgonderwijs.

Telefoon: 06 - 48 07 32 95

Lambertusstraat 20
3291 GR Strijen

Ilse Steenbergen is als kindercoach aangesloten bij Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches.

Natuurlijk leren vanuit kracht en talent

3 vragen aan Ilse

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode en wat is voor jou de reden om juist de Kernvisie methode toe te passen?

In mijn praktijk coach ik kinderen met leeruitdagingen naar meer zelfvertrouwen, niet vanuit een label ‘stoornis’ maar vanuit een natuurlijke manier van leren. Hiervoor gebruik ik de Kernvisie methode.

Mijn visie is dat leren het beste gaat als je gebruik maakt van je eigen kracht en talent! Het mooie van de Kernvisie methode is dat het kind zelf in staat wordt gesteld om de regie over het eigen leren te nemen. Ik gun ieder kind het lef om te durven leren!

Omdat de Kernvisie methode praktisch toepasbaar is, merkt het kind zelf direct het effect. Na, helaas vaak, een te lange periode waarin de verwachte leerontwikkeling en schoolresultaten achterbleven. Het verdriet en frustratie van ‘het zit er wel in, maar het komt er niet uit!’ wordt achter zich gelaten. Er komt ruimte om de eigen talenten en kwaliteiten te ontplooien! Het zelfvertrouwen groeit zienderogen!
Het kind krijgt weer grip op het eigen leerproces en leren wordt weer leuk!

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeursysteem en hoe zet je die in voor je cliënten/leerlingen?

Ik herken mijzelf sterk in de kinesthetische, maar ook in de digitale leerstijl. Als voor mij gevoelsmatig het grotere plaatje ontbreekt, ga ik op zoek naar meer informatie en blijf mijzelf vragen stellen en observeren totdat het beeld helder is.

Voor mij een duidelijk voordeel bij het werken met de Kernvisie methode, vanuit mijn gevoel en praktische en theoretische kennis coach ik het kind om zijn of haar leeruitdagingen om te buigen naar een passende natuurlijke manier van leren. Juist door bewust en beter gebruik te maken van zijn of haar eigen talent en kracht.

3) Wat is jouw passie? Waar doe je het voor?

Tijdens mijn studie Psychologie merkte ik dat ik wars was van de labels die geplakt worden op kinderen die tegen problemen aanlopen waarvoor meer hulp op school nodig is dan er beschikbaar is. ‘Wat doet zo’n label met de ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen? Verdwijnen hiermee de uitdagingen waar een kind mee kampt?’ Uiteindelijk besloot ik het hoofdstuk Kinderpsycholoog te parkeren, het was niet wat ik voor ogen had.

De laatste jaren heb ik zelf ervaren hoe het is om ouder te zijn van een kind dat steeds met minder plezier naar school ging, buikpijn had en steeds vaker zei ‘Ik zal dit nooit leren’. Ik ken de frustratie en het verdriet dat los komt bij het kind, een kind dat niet anders wil zijn dan haar klasgenootjes. Maar vooral ook ken ik de zoektocht naar een oplossing voor het gevoel ‘het zit er wel in, maar het komt er niet uit’!

Na heel wat lezen en zoeken op internet zijn we tenslotte bij de Kernvisie methode uitgekomen. En het bleek inderdaad een methode te zijn die werkt! Het is heerlijk om te zien dat je kind weer beetje bij beetje plezier krijgt in leren en dat ze beseft dat het niet aan haar ligt als ‘meer van hetzelfde’ niet werkt.

Juist dat was de reden voor mij om te gaan leren om Kernvisiecoach te worden. Een nieuw hoofdstuk! Het is mijn passie om de mogelijkheden van ieder kind te omarmen en aan te sluiten bij hun natuurlijke en unieke denk- en leerstijl.