Karin Jahromi

Telefoon: 06 - 53 35 67 12

Dyslexiepraktijk Repetitio

Zwarte Kijkerweg 71
7313 HB Apeldoorn

3 vragen aan Karin

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode?

Ik werk als dylsexiespecialist & coach met de Kernvisie methode. Ik was lang op zoek naar een geschikte methode die qua didactiek maar ook sociaal-emotioneel aansloot bij mijn eigen observaties en ervaringen over dyslexie in het onderwijs. Ondanks het feit dat we best blij mogen zijn dat dyslexie inmiddels een erkende beperking is, gaat het daar niet zo goed mee op de scholen. Afgaand op wat mij vanuit de ouders allemaal bereikt. Sommige leerlingen missen helemaal de boot en hebben daarbij ook echt de overtuiging dat ze het niet kunnen. Na de eerste behandeling merk je dat ze soms al een beetje opgelucht adem halen. Ze zien er herkenning in. Als dat er is, dan heb je het belangrijkste eigenlijk al bereikt.

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeurssysteem?

Ik denk dat dat hoofdzakelijk wel de combinatie van visueel en kinesthetisch is. Maar ik heb ook sterk het idee dat het wel afhangt van wat zich er op welk moment – en in welke hoedanigheid – bij mij aandient. Ik kan ook heel goed te keer gaan op een auditieve en digitale manier!

3) Wat is jouw passie?

Kennisoverdracht en voorlichting aan ouders in relatie tot dyslexie en onderwijs: zonder enige twijfel. Regelmatig doe ik z.g. Dyslexie Inloop Middagen. Men kan dan alles vragen over dyslexie. Van behandelmethoden, vergoedingen tot dyslexie hulpmiddelen. Ik vind dat het er allemaal bij hoort. Het is ook best lastig zoeken voor ouders in een oerwoud aan regelgeving. Daarbij ervaren ze soms weinig steun. Want ook de relatie met school is daardoor soms gecompliceerd en zijn de verwachtingen over en weer niet duidelijk of niet realistisch. Naast het coachen geef ik daarom ouders ook altijd bij de behandeling tips & tricks mee. Ik krijg er een kick van als ik ze daarmee weer een stukje verder breng.

Karin Jahromi is beschikbaar voor jeugdzorgtrajecten via Kernvisie methode.