Vergoedingen

Per januari 2015 valt de financiering van dyslexiebehandelingen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Door de zorgverzekeringen wordt niets meer vergoed op dit gebied.

Het aantal consulten Kernvisie methode, die nodig zijn voor goede hulp, bedraagt tussen de zes en de acht. Hiertussen liggen altijd drie weken, waardoor een redelijke betalingsspreiding ontstaat.

Vergoeding bij dyslexie

Op dit moment wordt de Kernvisie methode vergoed in de regio Lekstroom (Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen). Je kunt een aanvraag doen via het CJG of het sociale team jeugdzorg in je gemeente. We verwachten op korte termijn overeenkomsten met andere regio’s af te sluiten.

Vergoeding bij sociaal-emotionele problemen

Woon je in één van de volgende regio’s en heeft je kind van last van belemmerende overtuigingen, faalangst, een negatief zelfbeeld en/of concentratieproblemen ten gevolge van leerproblemen? Dan kan je hulp aanvragen via het CJG of het sociale team jeugdzorg in je gemeente. Ook dan kan coaching volgens de Kernvisie methode vergoed worden.