Meisje in een geel en roze bloemenveld

Goed om te weten | Uit de praktijk

Kernvisie Summer School

Voor het derde jaar start de Kernvisie methode begin deze zomer weer met de Kernvisie Summer School. Het eerste jaar stond vooral de Kernvisie online coaching centraal. We zaten toen ook midden in de eerste corona lockdown. Veel van de kinderen die wij coachen vonden het juist prettig om vanuit die thuissituatie coaching te krijgen. Zij ondervonden op die manier geen druk en prikkels die er vanuit de schoolomgeving natuurlijk altijd zijn en konden toen op geheel eigen wijze aan het traject thuis beginnen. De prestaties van deze kinderen waren vaak ook boven verwachting. Dat had ook niemand kunnen voorzien en eigenlijk is het best een beetje bizar dat er een pandemie voor nodig is geweest om dit feit boven tafel te krijgen.

NRTO Keurmerk

Goed om te weten |

NRTO-keurmerk ontvangen

Kernvisie methode heeft op 21 april 2022 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) naar ernstige dyslexie (ED)

|

Van EED naar ED

Nadat twee jaar geleden de normen voor vergoede dyslexiehulp sterk zijn aangescherpt, omdat er teveel aanvragen voor dyslexieonderzoeken en behandelingen de jeugdzorg bereikten, gaat men per 1 januari weer een aantal wijzigingen doorvoeren om diezelfde reden.

« VORIGE