Referenties

Reacties van cliënten, ouders van cliënten en cursisten.

 • Ik was heel huiverig om de stof anders aan te bieden. Ik werd gestimuleerd om het wel te doen. Ik had niet kunnen bedenken dat het effect zo groot zou zijn.

  Kernvisie methode, jullie hebben mijn werk weer leuk gemaakt!

  Leerkracht groep 5 - Leerproblemen

 • “Via de intern begeleider van onze school ben ik in contact gekomen met de Kernvisie methode. Zij was er door haar eigen dochter zeer enthousiast over. Ook in mijn groep waren en zijn er namelijk kinderen die ik zo graag wil bereiken en waarbij ik telkens dacht ‘het moet er toch in zitten’, maar waarbij alles wat ik en mijn collega’s voor mij geprobeerd hadden, niet of nauwelijks had gewerkt. De Kernvisie methode, het proberen waard dus.

  Onze directeur herkende het verhaal direct, vanuit eigen ervaringen. Zij gaf aan zelf als kind met deze spellingshulpvragen te hebben gezeten. De toen gebruikte methodiek had haar niet geholpen. Integendeel. Zij had zichzelf de regels aangeleerd op een Kernvisie-achtige manier. Niet wetend dat dit een methodiek was :).

  Vanuit school mocht ik de Kernvisie methode opleiding gaan volgen. Tijdens de opleiding bleek dat ik zelf juist niet op deze manier leer. Ik leer blijkbaar vanuit mijn hoofd, digitaal en auditief. Kon ik wel werken met deze methode in de groep? Kon ik deze methode wel overbrengen aan de kinderen die visueel en gevoelsmatig denken? Alleen al wetend dat er verschillende leerstijlen waren, was voor mij een eye-opener.

  Na de twee dagen training, ging ik gelijk in mijn groep aan de slag. De praktijk, de beste leerschool. Daarnaast heb ik enkele ouders geattendeerd op individuele sessies bij een Kernvisiecoach, aangezien er in mijn groep 7 bij enkele leerlingen zoveel hiaten waren ontstaan dat ik die nooit in mijn eentje op ging lossen.

  Wat bleek? Ongelofelijk, bijna niet waar. Juist die leerlingen die altijd onvoldoendes voor spelling haalden, keken mij nu aan en zeiden ‘Had je dat niet eerder zo kunnen uitleggen?’ Vervolgens ben ik een half jaar met deze groep kinderen uit mijn groep in de intensieve instructie de Kernvisie methode gaan toepassen.

  In de groepsbespreking aan het eind van het schooljaar bleek vervolgens dat mijn groepsgemiddelde met betrekking tot spelling van een onvoldoende naar een ruim voldoende was gegaan, dat de intensieve groep verkleind was en dat alle leerlingen die ik geholpen had gegroeid waren. Eerlijk is eerlijk sommige scores waren nog wel laag, maar de groei was aangetoond. Vooral in het zelfvertrouwen van de kinderen.

  Maar wat nu? Het schooljaar was voorbij. De kinderen gingen naar mijn collega. Zij had de opleiding tot Kernvisiecoach niet gevolgd. Ik heb mijn kennis zo goed en zo kwaad als ik kon proberen over te dragen aan mijn collega. Een zeer goede leerkracht, overigens.

  In de praktijk bleek het het jaar daarop helaas anders te gaan. Horen zeggen doet namelijk niet gelijk begrijpen. De ouders gaven aan dat hun kinderen het erg verwarrend vonden dat de huidige leerkracht hun niet begreep. Onkunde niet onwil, laat ik duidelijk zijn. Wat nu?

  Onze intern begeleider gaf aan dat de Kernvisie methode nu aangeboden wordt op scholen om deze preventief in te gaan leren zetten. Na een gesprek met onze directeur hebben we de stoute schoenen aan getrokken. Een doorlopende lijn is namelijk essentieel voor het slagen van nieuwe implementaties en ideeën.

  We hebben als school de bijeenkomsten gevolgd van Kernvisie methode preventief. Alle leerkrachten waren hierbij, de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8. Na elke bijeenkomst kregen we opdrachten mee om in de groep uit te voeren.

  Na afloop gaven alle leerkrachten aan dat hun ogen geopend zijn betreffende de diverse leerstijlen van mensen. Ik ben aangesteld als coördinator in de school met betrekking tot de verdere invoering van Kernvisie methode preventief.

  De uitkomst is duidelijk. De kinderen groeien. We zijn er zeker nog niet. Voor elke leerkracht is het niet even makkelijk de handreikingen in te zetten naast de huidige methodiek. Andere leerkrachten doen dit direct zonder moeite. We helpen elkaar. Stap voor stap.

  Adviseren wij ouders nu niet meer om individuele sessies in te zetten bij een externe Kernvisiecoach? Ook hierbij is het tegendeel waar. Er zijn en blijven kinderen die naast de inzet van Kernvisie methode in de groep, de individuele sessies nodig hebben. Juist het én, én maakt dat deze groep kinderen het ‘pakken’.

  Wij zijn duidelijk leerkrachtiger geworden zoals de trainers vooraf aangaven.”

  Josine (leerkracht groep 7) - Leerproblemen

 • Onze zoon Geert was een kind wat in groep 1 en 2 fluitend door het leven ging. In groep 3 veranderde dat langzaam maar zeker. Letters en lezen vond hij lastig, hij was minder betrokken bij de les, had een laag werktempo en een lage concentratie. Thuis merkten we dat hij minder plezier had om naar school te gaan, hij huilde snel, wilde bepaalde kleren niet aan en stond soms lang voor de spiegel om te kijken of zijn haar wel goed zat. Al met al veranderde hij in nog geen half jaar tijd in een onzeker, angstig kind. Te jong om te bedenken wat eraan de hand was. In de loop van het schooljaar werd hij regelmatig bij leuke lessen uit de klas gehaald om te oefenen met lezen. Eind groep 3 had hij M3 met moeite gehaald.

  Geert ging over naar groep 4. De juf vroeg zich af of hij het zou gaan redden in groep 4, terwijl wij dachten hij is absoluut niet dom. In deze groep werd hij al gauw 3 à 4 keer per week uit de les gehaald om te oefenen met lezen. De gedachte erachter was dat als je niet kan lezen en je blijft het herhalen dan slijpt het er vanzelf in, maar lukte het niet dan had je in ieder geval genoeg ‘uren’ gemaakt om eventueel in aanmerking te komen voor een dyslexietest aan het eind van groep 4/ begin groep 5. Dat ging ons te lang duren en daarnaast hadden we het idee dat het bij Geert niks uithaalde.

  Via een kennis hoorden we van de Kernvisie methode, van haar kreeg ik het boek ‘Krachtig Anders Leren’ te leen. De stukjes vielen op zijn plaats, zo herkenbaar allemaal! We hebben een afspraak gemaakt en zijn naar Ede gegaan. Na de eerste sessie zei Geert in de auto: ‘Mam wat ben ik blij dat we hier naar toe zijn geweest’. Hij voelde dat hij begrepen werd. We hebben zo’n 10 sessies gehad en je zag dat zijn rapport op verschillende gebieden was verbeterd. Ook haalde hij 3 Avi’s in groep 4.

  We hebben weer onze oude Geert terug. Hij zit nu in groep 5 en het blijft goed gaan. Wel blijft het oefenen voor hem, maar hij weet dat het hem goed helpt. We weten als wij of de juf op school ergens tegen aanlopen dat we de Kernvisie methode om raad kunnen vragen. Dat zo’n simpele manier van leren zo’n effect kan hebben. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel mensen en kinderen rondlopen die hier enorme baat bij kunnen hebben.

  Een opgeluchte moeder - Faalangst

 • Ik wil je even laten weten dat wij hier een heel blije zoon in huis hebben die apetrots is op zichzelf.
  Hij kent alle letters nu (eind vorige week al) en kan ze ook nog allemaal goed schrijven en zet zonder nadenken het alfabet op papier in de 4 regels. Ik vroeg me af of hij de letters nu ook door elkaar zou kennen of alleen op de volgorde van het alfabet, maar hij rammelt alle letters door elkaar er zo uit op papier.

  Echt zó gaaf voor hem, want daar is hij op school al 2 jaar mee bezig. We zijn nu in ons oefenkwartier telkens aan het herhalen, is dat oké? Hij is nu heel druk om woordjes te schrijven (buiten onze oefentijd om :-)). Hij vraagt dan of ik woordjes wil noemen en dan schrijft hij ze op. Dat vind hij nu helemaal leuk. Hij schrijft nog niet alle woorden goed maar wel alle letters en dat is voor nu denk ik even het belangrijkste. De woordjes die hij fout schrijft laat ik hem wel gelijk door strepen en uit z’n hoofd halen en de goede er in zetten.

  Dit enthousiasme is echt zó leuk om te zien!! Dat was ver weg namelijk, het geeft hem (en ons) echt nieuwe hoop dat het ooit goed komt.

  Vader van een blije zoon - Dyslexie / taalproblemen

 • « VORIGE