Referenties

Reacties van cliënten, ouders van cliënten en cursisten.

  • Onze zoon heeft het heel leuk gevonden gisteren. Het ging ook als een speer.

    Ik heb het idee dat de knop nu werkelijk om is bij hem.

    Vader - Hoogbegaafdheid