Linda Limpens-Slegers

Telefoon: 06-38675130

Pluimpje Kindercoaching

Deken Pompenstraat 29
5236 BA Empel

3 vragen aan Linda

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode en wat is voor jou de reden om juist de Kernvisie methode toe te passen?

Bij het zoeken naar een passende opleiding voor mijzelf om in eerste instantie mijn dochter te kunnen begeleiden kwam ik door een tip van een directeur van school in mijn omgeving op Kernvisie methode. Ik had voor mijzelf bedacht om me als beelddenkcoach te laten opleiden. Zij vertelde mij dat Kernvisie methode naast beelddenkende kinderen ook hulp bood aan kinderen met ADD, ADHD en dyslexie. Dat maakte mijn hulpverleningsaanbod alleen maar groter. Ik ben mijzelf gaan verdiepen in de methode en voelde me direct enthousiast en de opleiding heeft dit alleen maar versterkt.

Tijdens de coachingsessies gebruik ik alleen Kernvisie methode. Ik hanteer het stappenplan maar vaak kom ik er al natuurlijkerwijs omdat het met het kind wat ik dan coach zo vloeiend verloopt. Ik vind het in de essentie een eenvoudige methode om toe te passen en het geeft direct resultaat. Wel wetende dat het een lange weg was om deze methode zo goed in te kunnen te zetten. Ik leg het kind uit wat er van hem verwacht wordt en omdat deze kinderen visueel ingesteld zijn pakken ze het meteen op, dat bedoel ik met direct resultaat. Kinderen die aanvankelijk niet gemotiveerd lijken, raken hierdoor geprikkeld en dat maakt hen enthousiast.

Ik heb een meisje begeleid die in groep 6 nog steeds niet de tafels en het ABC geautomatiseerd had. De leerkrachten gaven haar extra ondersteuning door pre-teaching en spiekkaarten. Ze ging ook samen met de leerkracht lezen. Verder omdat ze reeds geïndiceerd was met een ongespecificeerde aandachtsstoornis en er geen arrangement uitstond bleven ze eigenlijk hangen bij hetgeen wat in de basis al niet goed was aangeleerd. Ouders waren duidelijk klaar met de aanpak van school omdat ze in de veronderstelling waren dat het er wel degelijk in zat maar school het er niet uit kreeg.

Inmiddels had het meisje ondanks ze een harde werker was op school wel faalangst ontwikkeld en ze ging ook vaak met buikpijn naar school. CITO weken waren erg zwaar voor haar en ouders vertelde dat ze dan veel huilbuien had en vaak boos was en uitgeput.

De eerste sessies stonden ook veel in het teken van verdriet bij haar en met het tekenen op papier van haar verdriet, erover praten en de gedachtes om te zetten naar een goed gevoel ging het steeds een beetje beter. We zijn begonnen met het alfabet en dat ging heel snel goed. Vervolgens merkten we eigenlijk samen dat het schrijven van woorden heel goed ging maar ze twijfelde vaak aan zichzelf. Aan dat gevoel hebben we ook gewerkt.

Toen we met de tafels begonnen zakte haar de moed compleet in de schoenen want dat was nog nooit goed gegaan. Stapje voor stapje hebben we alle tafels op haar zelfbedachte digibordje gezet wat ze had gecreëerd in haar hoofd. Gaandeweg kwam ze er ook achter dat die tafels haar hielpen met heel veel sommen die voorheen nog eruitzagen als een onoplosbare formules. Dat maakte haar alleen nog maar enthousiaster. Haar rekenresultaten maar ook haar taalresultaten waren er de laatste CITO flink op vooruitgegaan. Zo knap!!

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeurssysteem en hoe zet je die in voor je cliënten/ leerlingen?

Ik ben zelf sterk kinesthetisch. Daarnaast maak ik ook gebruik van de visuele leerstijl. Dit heb ik mijzelf aangeleerd door de jaren heen. Voelen en zien ondersteunen elkaar vind ik zelf. Deze eigenschappen gebruik ik veel in het werken met kinderen. Het helpt me om hen te leren kennen maar ook om grenzen aan te geven voor het kind als ik zie dat het teveel wordt maar een kind zich groot houdt. Daarmee hoop ik snel vertrouwen te creëren in een korte tijd, het werkt ook heb ik gemerkt. Ik kan hiermee hun tempo aan nemen en dat vind ik erg belangrijk omdat ze al zoveel moeten. Tijdens de coachingsessies zie ik het als een voordeel in het communiceren want ik weet dan precies wanneer een kind probeert te graven in zijn werkgeheugen of wanneer hij zijn langetermijngeheugen aanspreekt. Dat maakt de situatie soms ook wel komisch. Soms zeg ik ‘Daar staat het niet’ en het kind weet meteen wat ik bedoel. En andere keren wanneer de ogen wel goed staan bevestig ik dat door te zeggen ‘Juist daar staat het.’

3) Wat is jouw passie? Waar doe je het voor?

De kinderen daar doe ik het voor! Tijdens gesprekken met ouders binnen de school waar ik werkzaam ben, hoor ik dat veel kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs omdat het systeem niet bij ze past. Ze worden vervolgens geïndiceerd met ADD, ADHD, dyslexie omdat leerkrachten niet weten waar de oorzaak ligt en een manier zoeken waar ze het kind kunnen plaatsen zodat er een hulptraject voor hen uitgezet kan worden. Dit ging ook over kinderen die ik had begeleid binnen de peuterspeelzaal, waarvan ik juist vond dat deze creatieve, fotografische en invoelende kleine breinen, een prachtige diepgang gaven met hun kijk op het prille leven. Een kind in zijn eigen kracht zetten is iets wat al van kleins af aan gestimuleerd zou moeten worden door ouders, pedagogisch werker en leerkracht. Ik zie dat als een prachtige kans om binnen mijn werk het kind te laten leren vanuit hun eigenaarschap en belevingswereld. Binnen mijn eigen praktijk en met Kernvisie methode, wil ik deze prachtige talentvolle kinderen coachen zodat ook zij met zin weer naar school gaan!