Drs. Karen Dijkstra

Telefoon: 06 - 41 28 08 99

Talent&Groei

Mijn praktijk bevindt zich in het tuinhuis tegenover:
De Hooghlaan 23
3723 GR Bilthoven

Karen Dijkstra is als orthopedagoog aangesloten bij de NVO en als kindercoach aangesloten bij Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches.

3 vragen aan Karen

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode?

Ik werk met de Kernvisie methode vanuit mijn eigen praktijk, Talent&Groei. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik jarenlang werkzaam geweest als orthopedagoog/ adviseur in het onderwijs. Hier heb ik veel te maken gehad met kinderen met (leer) problemen. Uitgangspunt in mijn werk was het knelpunt (wat gaat er niet goed). Door onderzoek te doen, werd meer zicht verkregen op de oorzaak van het probleem. Na mijn advies aan ouders en leerkrachten moest ik ‘afwachten’ hoe het met het kind dat ik onderzocht had verder zou gaan. Hoewel ik hiermee mijn steentje bijdroeg aan de ontwikkeling van een kind, was dit was voor mij niet genoeg. Ik ontdekte dat ik veel liever keek naar wat er wél goed ging, wat wél lukte bij dit kind en van daaruit verder kijken. Zo kwam ik ook in aanraking met de Kernvisie methode.

Inmiddels heb ik mijn eigen praktijk en coach een dag per week kinderen in de praktijk van Wim Bouman. Ik ´onderzoek´ nu juist de kwaliteiten van kinderen en jongeren. Ik werk meer mét het kind in plaats van praten over …

Het is geweldig om te zien dat kinderen meestal al in de eerste sessie merken dat ze wel kunnen leren, terwijl hun schoolresultaten vaak lange tijd lieten zien dat het niet lukt. De frustratie van het ´niet uitkomen wat erin zit´ wordt omgevormd tot ´kijk, ik kan het wel!`. Het mooie van de Kernvisie methode is dat je aan de slag gaat met leerproblemen, maar ook met de sociaal emotionele kant. Een jongen uit groep 5 die na één sessie komt vertellen dat hij 16 van de 20 woorden van zijn dictee goed heeft gemaakt, terwijl dat voorheen 4 of 5 woorden goed waren … Fantastisch toch! Of ouders van een jongen van 9 jaar, die dagelijks tot 22:00 of soms later nog naar beneden kwam, omdat hij angsten had en zich zorgen maakte over de gezondheid van zijn moeder. Met behulp van de Kernvisie methode heeft hij dit aan kunnen pakken, waardoor hij gewoon gaat slapen als het bedtijd is. Wat een opluchting!

Het mooie van de Kernvisie methode vind ik dat het heel praktisch is, kinderen, ouders en leerkrachten merken direct het effect. Tegelijkertijd is de belasting voor kinderen om buiten school iets extra’s te ‘moeten’ beperkt, omdat het vaak om 6-8 sessies gaat. Wel moet er natuurlijk thuis geoefend worden, maar dat moeten de kinderen met leermoeilijkheden toch … dus dan het liefst op een manier die aansluit bij hun leerstijl …! Ouders en kinderen geven vaak terug dat het zelfs leuk werd om te oefenen … iets wat ze daarvoor nooit voor mogelijk hadden gehouden…

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeurssysteem?

Bij mij zijn zowel de kinesthetische als de visuele leerstijl meer ontwikkeld dan het auditieve of digitale. Dit ervaar ik als een duidelijk voordeel bij het werken met de Kernvisie methode, omdat je je goed kan verplaatsen in de kinderen. En omdat je de creativiteit die met de combinatie van deze leerstijlen gepaard gaat goed kan gebruiken. Zo merk ik vaak dat je door bijvoorbeeld een metafoor te gebruiken snel en makkelijk iets duidelijk kan maken.

3) Wat is jouw passie?

Ik geniet ervan om te kunnen zien hoe een kind zijn talenten ontdekt, inzet en … groeit! Laten inzien en ervaren … ’Ik kan het!’ Mijn missie is dan ook dat alle ouders en leerkrachten in Nederland écht gaan kijken naar wat de kinderen goed kunnen!

Daarnaast vind ik het heerlijk om met mijn gezin te wandelen, in het bos of lekker uitwaaien op het strand. In een uurtje Zumba kan ik even helemaal ‘los’ komen van de dagelijkse dingen en daarna met volle energie aan de slag om die twinkeling in de ogen van de kinderen te mogen zien!

Drs. Karen Dijkstra is beschikbaar voor jeugdzorgtrajecten via Kernvisie methode.