Chrina Jansen

Chrina Jansen is beschikbaar voor jeugdzorgtrajecten via Kernvisie methode.

Telefoon: 06 - 23 44 25 17

Bewegen naar je Brein

Gravensteen 19
2761 MZ Zevenhuizen

Psycho motorisch remedial teacher

Via bewegen de ontwikkeling een boost geven en zo de basis verstevigen om tot leren te komen!

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Registratienummer SKJ: 140007826.

AGB-code: 94105014

3 vragen aan Chrina

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode en wat is voor jou de reden om juist de Kernvisie methode toe te passen?

Ik werk met de Kernvisie methode vanuit mijn eigen praktijk Bewegen naar je Brein. Vanuit een holistische visie op ‘gezondheid’ (in de breedste zin van het woord) ben ik ervan overtuigd dat alles met elkaar te maken heeft! Het is een machtig interessante speurtocht om vanuit de originele hulpvraag (denk bijvoorbeeld aan ‘spellingproblemen’ of ‘faalangst’) te puzzelen naar de ultieme oorzaak! Vaak start ik vanuit reflexintegratie en als de basis weer op orde is vind ik (oorspronkelijk opgeleid als groepsleerkracht basisonderwijs) het fijn ook mijn bijdrage te leveren aan het wegwerken van de leerachterstanden. En dan doen we natuurlijk niet méér van hetzelfde! Maar dan zoeken we een ándere weg! De Kernvisie methode sluit hier perfect op aan. Op een andere manier aan de slag met leerproblemen, en zo nodig ook met de emotionele kant. En zo het batterijtje weer opladen!

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeursysteem en hoe zet je die in voor je cliënten/leerlingen?

Er springt er niet echt één uit. Het meest sterk ontwikkelde systeem is bij mij de digitale leerstijl, daarna volgt de kinesthetische. Dus ik werk met verstand én met gevoel. Ik hoor vaak terug dat ik daardoor goed ‘tussen de regels door’ kan luisteren. Niet zwart-wit maar grijs denk. Nuchter én overal voor open. Niet zweverig, wel gevoelig en alert op persoonlijke, innerlijke ervaringen. Ik kijk naar het kind in z’n totaliteit.

3) Wat is jouw passie? Waar doe je het voor?

Ik geloof in ieder kind. En ik hecht niet zo veel waarde aan etiketjes. Je bent wie je bent en met je eigen aardigheden zal je het moeten doen in dit leven. Als een kind zich door mij gezien en begrepen voelt en zichzelf weer beter begrijpt, dan heb ik mijn doel bereikt. Die verbinding die je dan ervaart, dáár doe ik het voor!