Annette Damman

Annette Damman is beschikbaar voor jeugdzorgtrajecten via Kernvisie methode. Ook specialist voortgezet en vervolgonderwijs.

Telefoon: 06 - 26 99 48 80

Licht op Talent

Industriekade 1
2181 AJ Hillegom

3 vragen aan Annette

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode?

Ik werk als coach vooral met kinderen die kenmerken van begaafdheid hebben. Vaak zijn dat kinderen die ondanks hun mogelijkheden op school niet zo lekker in hun vel zitten. Of zelfs juist moeite hebben met leren. Vaak zijn er twijfels door school of door ouders of het kind wel begaafd is.

Dat niet gezien worden voor wie je bent is voor kinderen erg moeilijk. Daardoor verliezen zij het geloof in zichzelf. Zo komt er vaak niet uit wat er in hen zit. Dat is echt jammer. En kan grote negatieve gevolgen voor de toekomst hebben.

De Kernvisie methode geeft mij de mogelijkheid deze kinderen te helpen hun kracht te ontdekken en vanuit die kracht de basisvaardigheden aan te leren.

Inmiddels werk ik met verschillende leeftijden kinderen. Zo begeleid ik een zeer intelligente jongen uit 3 VWO die als zwaar dyslectisch is gediagnosticeerd. Tijdens onze lessen bleek dat basiskennis, zoals het alfabet en de schrijfwijze van de letters slechts ‘houtje-touwtje’ in zijn hoofd zit. Nadat we dit hadden behandeld en hij er mee geoefend heeft, gaf hij aan dat dit echt verschil voor hem maakt.

Dit is een gelijk beeld met wat ik vaker tegen kom. Met de Kernvisie methode help ik kinderen écht op de inhoud verder. Dat is mij inmiddels wel duidelijk.

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeurssysteem?

Mijn voorkeursstijl is kinestetisch. Hoewel ik altijd dacht dat mijn voorkeursstijl het digitale systeem was. Nu werk ik zelf lekker vanuit mijn gevoel. Ik gebruik mijn intuïtie om precies te voelen wat nodig is en mijn kennis om dat te brengen. Ik ben er een gelukkiger mens van geworden, te kunnen werken vanuit mijn kracht. Dat is wat ik de kinderen ook meegeef: werk vanuit jouw kracht.

3) Wat is jouw passie?

Mijn passie is het werken met begaafde kinderen. Gewoon om wie ze zijn. Het type mens. Het zijn mijn peers, ik herken mijn eigen worsteling. Daarom werk ik graag met deze groep kinderen en volwassenen. Er is nu vaak nog zo veel nodig. Kinderen verdienen veel meer erkenning vanuit ouders, vanuit school. Daarom vind ik begeleiding van scholen en ouders ook belangrijk.

Ik wens de kinderen toe dat ze al veel eerder kunnen ontdekken wie ze werkelijk zijn. Dat er veel minder ‘struggelen’ nodig is om bij zichzelf uit te komen. Hoe eerder je namelijk uitvindt wat bij jou werkt hoe meer je kunt stralen. Dat is waar ik het om doe. Kinderen die in hun kracht zitten en kunnen stralen.