Gefrustreerde jongen zit met zijn rug tegen een stapel boeken

In de Gelderlander van 11 mei jl. stond een bericht van redacteur Saskia Wassenaar met de titel: Gemeenten moeten alle kinderen met dyslexie helpen.

Uitspraak rechtbank Overijssel

Het gaat over een uitspraak van de rechtbank Overijssel. De rechtbank stelt dat dyslexie een psychisch probleem is en dat de Jeugdwet voorschrijft dat gemeenten verplicht zijn om kinderen met psychische problemen te helpen.

Nu is het niet zo dat deze kinderen een psychische stoornis hebben maar zij hebben wel ernstige psychische overbelasting gekregen omdat de wijze waarop school de informatie aanreikt niet voldoende bij ze past.

Ernstige enkelvoudige dyslexie

De groep kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie is namelijk helemaal niet de meest ernstige groep dyslecten. Dat is namelijk de groep waar de rechter nu de uitspraak over doet. Want om deze groep juist te kunnen helpen, kan je je niet beperken tot het remediëren van lesstof, zoals de dyslexiebehandelaren doen maar moet je vooral kijken naar de voorwaarden die de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren. Met name naar de leerstijl van de leerling. Hier ligt namelijk het probleem waardoor kinderen een leerprobleem ervaren; hun leerstijl past niet bij de wijze waarop het onderwijs de informatie aanreikt.

Hulp bij sociaal-emotionele problemen

De Kernvisie methode had een vooruitziende blik, want wij hebben inmiddels bij 85 gemeenten een overeenkomst om kinderen van hun sociaal-emotionele problemen als faalangst, belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld en concentratieproblemen af te helpen.

Dit doen wij door deze kinderen op een andere wijze te laten leren. Een wijze die past bij de leerstijl van het kind. Doordat zij ervaren dat zij wel kunnen leren en automatiseren, verdwijnen deze sociaal-emotionele problemen.

Bovendien doen wij dat tegen substantieel lagere kosten dan de reguliere dyslexiebehandelaren. Een dyslexiebehandeling kost meer dan € 5000,00 en de hulp vanuit de Kernvisie methode rond € 1000,00. Wij kunnen dus 5 keer zoveel kinderen helpen dan de dyslexiebehandelaren. Het resultaat is meetbaar en wetenschappelijk bewezen. Dus de vrees van RID directeur Remco Reij dat nu het geld voor dyslexie moet worden verdeeld over veel meer kinderen is niet nodig.

Nederlands Kwaliteitinstituut Dyslexie (NKD)

Dyslexiebehandelaren hebben echter een aantal belemmeringen opgeworpen waardoor de Kernvisie methode niet ingezet kan worden voor dyslexiezorg. Een van de eisen is namelijk dat een behandelaar aangesloten moet zijn bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (verder NKD). De Kernvisie methode wordt geweigerd door het NKD omdat wij niet werken volgens het protocol dat de gevestigde behandelaren hebben opgesteld. Er is dus geen ruimte voor nieuwe toetreders met nieuwe methodes. Helaas hebben de gemeenten deze voorwaarden blind overgenomen.

Betere verdeling beschikbare budget

Met deze rechterlijke uitspraak hoeft de gemeente geen extra geld uit te geven, maar moet het de bestaande gelden beter inzetten.

De meeste sociaal-emotionele problemen bij kinderen zijn school gerelateerd. Met de Kernvisie methode lossen wij ze op.

De volledige uitspraak vind je hier.