Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is eigenlijk net zo lastig als minderbegaafdheid. Hoewel hoogbegaafdheid vriendelijker klinkt, kan dit een behoorlijke last voor kinderen zijn.

Kenmerken hoogbegaafdheid

 • Presteert op school redelijk tot slecht
 • Maakt huiswerk niet af of maakt het slecht
 • Vaak ontevreden over eigen prestatie
 • Heeft een hekel aan inprenten (‘Ik weet het zo wel’)
 • Vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst te mislukken
 • Heeft minderwaardigheidsgevoelens
 • Kan wantrouwend of onverschillig zijn
 • Doet niet graag mee aan groepsactiviteiten
 • Heeft vaak het gevoel dat niemand hem mag
 • Is minder populair bij leeftijdgenootjes. Het zoekt vriendjes onder gelijkgestemden
 • Doelen worden door het kind te hoog gekozen (zodat falen hieraan geweten kan worden) of te laag gekozen (zodat mislukken voorkomen wordt)
 • Is snel afgeleid en impulsief
 • Staat afwijzend of onverschillig tegenover de school
 • Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn
 • Voelt zich hulpeloos, neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden (wijt mislukken aan anderen of aan de situatie)
 • Verzet zich tegen autoriteit

Hoogbegaafde kinderen hebben de neiging om bij alles hun verstand te gebruiken. Dus overal over na te denken. Hierdoor wordt er door hoogbegaafde leerlingen niet voldoende geautomatiseerd.

Op korte termijn redden zij zich daar wel mee, maar naarmate de vraagstukken ingewikkelder worden, moeten zij meer na gaan denken over de strategie van de aanpak. Moet je dan ook nog die sommetjes in je hoofd uitrekenen, dan wordt dat teveel.

Als je bedenkt dat wij 95% van alles wat wij doen volledig automatisch doen, zonder er over na te denken, dan is het niet handig om bij alles na te moeten denken.

Een hoogbegaafd kind heeft vaak een voorkeur om meer gevoelsmatig te denken. Fouten maken vinden ze lastig, want erkennen dat je iets niet (goed) kan doet pijn.

Omdat ze uitstekend kunnen redeneren waarom ze iets wel of niet willen doen, ligt het voor de hand om iets wat moeite kost af te doen als saai. Dat ze zichzelf daar op de lange termijn geen plezier mee doen is van latere zorg.