Logo #POCODEROOD over een menigte mensen

Verschillende onderwijsbonden roepen hun leden in basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs op om op donderdag 5 oktober te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Het is belangrijk voor goed onderwijs, dat leerkrachten een in verhouding goed salaris ontvangen. Het is niet voor niets dat het aantal mannen voor de klas pas in het voorgezet onderwijs groter wordt. De administratieve last is de afgelopen jaren gigantisch gegroeid (denk aan het bijhouden van de leerlingvolgsystemen en de zorgplannen die geschreven moeten worden). De bureaucratie heeft toegeslagen en dat moet allemaal naast het lesgeven gebeuren.

Met de beste bedoelingen probeert men met behulp van het leerlingvolgsysteem een kind cijfermatig te beoordelen, maar de leerkracht heeft het beste beeld. Nu zien we door de systematieken grote verschillen ontstaan tussen de methode toetsen en de cito toetsen.

Met de beste bedoelingen probeert men met behulp van procedures, protocollen en zorgplannen kinderen zo goed mogelijk door het primair onderwijs te loodsen. Hierbij wordt soms jaren van tevoren een verwachte uitstroombestemming bepaalt en die is leidend in het aanbod aan het kind.

Met een opleiding waarbij de (toekomstige) leerkracht goed leert te kijken naar de individuele kinderen, is hij/zij ook goed in staat om ze te beoordelen en te helpen. Geef de autonomie terug aan de leerkracht en laat ze weer doen waar ze voor gekozen hebben: lesgeven!

Meer informatie op www.pofront.nl.

Investeer in goed primair onderwijs