Een stapeltje boeken, een appel én het logo van Registerleraar.nl voor een schoolbord

Op 21 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister en nog geen week later kregen we bericht dat de opleiding tot Kernvisiecoach met 44 RU (registeruren) is opgenomen in registerleraar.nl.

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Leraren kunnen zich vanaf 1 augustus 2018 registreren. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten (voor herregistratie), gaat in vanaf 1 augustus 2019. Meer informatie vind je op www.registerleraar.nl.