Kernvisie methode VO+

Steeds vaker zien we cursisten die werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en en zelfs aan de universiteit.

Ook zijn er steeds meer coaches die leerlingen begeleiden die al van de basisschool af zijn. Wat ons betreft een zeer welkome ontwikkeling, want ook deze leerlingen (en studenten) kunnen grote stappen zetten met Kernvisie methode.

Het coachen van 12-plussers is de afgelopen jaren steeds verder uitgewerkt en verstevigd en die ontwikkelingen hebben we gegoten in de nieuwe module: VO+!

Veel rechtsgeoriënteerde kinderen die de basisschool doorlopen op basis van hun intelligentie struikelen in het voortgezet onderwijs. Vanaf de tweede klas gaat het tempo omhoog en worden de vraagstukken gecompliceerder. Jongeren moeten vanaf dat moment echt terug kunnen vallen op hun automatisering, er is geen tijd meer om de gebruikelijke tussenstapjes en trucjes in hun hoofd uit te voeren om tot oplossingen te komen.

Ook met jongeren gaan we terug naar de basis en dat betekent dat je vooral bij deze groep heel goed moet kunnen onderbouwen waaróm we terug gaan naar die basis. Het doel is om het leren makkelijker te maken en dat het oplevert wat je er aan energie hebt ingestoken.

Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan hoe te leren, plannen, het gebruik van hulpmiddelen en motivatie.

Bij Kernvisiecoaches die de module VO+ hebben gevolgd wordt dit aangegeven bij hun vermelding op onze website.