Onderzoeker Franziska Morh zet haar handtekening onder haar diploma.

Met de presentatie van Franziska Mohr over haar onderzoek naar de effectiviteit van de Kernvisie methode is het eerste wetenschappelijk onderzoek afgerond.

In het onderzoek is aangetoond dat kinderen met leerproblemen die de Kernvisie methode toepassen een duidelijke verbetering laten zien in hun schoolresultaten ten opzichte van kinderen die de methodiek niet toepassen. Voor ons niet nieuw, maar wel fijn dat het voor de linksgeoriënteerde wereld nu is aangetoond. Gebaseerd op het huidige aantal onderzoeksgegevens, is het effect het grootst bij kinderen uit groep 4. Wij zijn er van overtuigd dat ook in hogere groepen de effectiviteit van de Kernvisie methode aantoonbaar is, maar daar zal vervolgonderzoek voor nodig zijn.

Het onderzoek is op te vragen bij de Kernvisie methode.