Verdieping certificaat herstellen (V231129)

Mocht je door omstandigheden niet voldoende intervisiemomenten hebben meegemaakt of geen inspiratiedag hebben bijgewoond waardoor je certificering in het geding komt, dan kan je deze bijzondere verdiepingsdag bijwonen ter compensatie.

De kosten van een verdiepingsdag zijn € 175,00.

Inschrijven voor deze training in overleg.
Je kan je maximaal 1 keer inschrijven voor deze training.

Inschrijven