Verdieping certificaat herstellen (V191127)

Mocht je door omstandigheden niet voldoende intervisiemomenten hebben meegemaakt of geen inspiratiedag hebben bijgewoond waardoor je certificering in het geding komt, dan kan je deze bijzondere verdiepingsdag bijwonen ter compensatie.

Inschrijven voor deze training in overleg.
Je kan je maximaal 1 keer inschrijven voor deze training.

Jouw investering

De kosten voor deze verdiepingsdag bedragen € 175,00.

Kernvisie methode heeft een registratie CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en is daarmee vrijgesteld van btw.

Inschrijven