Inspiratiedag: In de klas (I191005)

In deze inspiratiedag staan wij stil bij de toepasbaarheid van de Kernvisie methode in het onderwijs. Hoe kan je de Kernvisie methode zo goed mogelijk klassikaal inzetten, zodat je effectiviteit als leerkracht ook toeneemt.

We lopen met elkaar de methodiek langs en bespreken toepassingswijzen in klassikale vorm.

Natuurlijk komt de Kernvisie methode pas in beeld wanneer het op de methodewijze niet voldoende resultaat oplevert. Dat is ook de reden waarom de Kernvisie methode in aanleg individueel is. Door ervaringen van Kernvisiecoaches en onze ervaring met LeerKrachtig Onderwijs, zijn er veel nieuwe inzichten ontstaan om de Kernvisie methode binnen school toepasbaar te maken.

Een boeiende inspiratiedag die je sterker maakt in de klas.

PS. Deze dag is niet van toepassing voor Kernvisiecoaches die betrokken zijn bij de implementatie van LeerKrachtig Onderwijs.

Inschrijven