Inspiratiedag: Het leerlingvolgsysteem en de Kernvisie methode (I221012)

Inschrijven voor deze inspiratiedag is pas mogelijk nadat je beide ‘Waarom? Daarom!’ inspiratiedagen én de inspiratiedag ‘Eigenaarschap en verantwoordelijkheid vergroten’ hebt gevolgd.

Bijna elke school in Nederland werkt met het Cito leerlingvolgsysteem. In acht jaar tijd verzamelt de basisschool hiermee gegevens over de vorderingen van de leerling. Dit gebeurt aan de hand van toetsen op verschillende vakgebieden, die één of tweemaal per jaar worden afgenomen. Aan de gemaakte toetsen worden afzonderlijke scores gekoppeld, die tezamen de ontwikkeling van een kind in beeld brengen. Scholen werken veel met deze gegevens en er wordt in ouder- en kindgesprekken vaak aan gerefereerd.

Voor kinderen met een rechts georiënteerde denkvoorkeur is het maken van zo’n toets vaak niet eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat de vraagstelling niet aansluit bij hun manier van denken. Niet zelden halen deze kinderen scores die niet passen bij de capaciteiten die het kind heeft, of bij het beeld dat de leerkracht of ouders van het kind hebben. Maar: scholen werken nu eenmaal met het systeem en zij hechten soms veel waarde aan de uitkomsten. Zij spreken hierover met ouders en kinderen en passen er leer- en ontwikkeldoelen op aan.

Voor Kernvisiecoaches kan het prettig zijn om meer te weten over dit leerlingvolgsysteem. School en/of ouders komen namelijk met deze gegevens bij hen. Het is de onderlegger van de probleemsignalering en -beschrijving van veel scholen. Als Kernvisiecoaches ‘de taal van de school’ kennen en weten met welke gegevens de school werkt, dan kunnen zij dit gebruiken bij hun training én hun communicatie met kind, school en ouders.

Daarnaast kan het leerlingvolgsysteem, mits goed gelezen, informatie geven die Kernvisiecoaches kan helpen bij het bepalen van een beginsituatie, bij het maken van een goede analyse, of bij hun werkwijze in het algemeen.

Zo kan de leerkracht bijvoorbeeld een uitdraai verstrekken van de spellingcategorieën waarin een kind tijdens het maken van de toets veel fouten maakte. Ook kan er worden ingezoomd op het type fouten die een kind maakte bij het maken van een rekentoets, of op woordcategorieën die het kind moeilijk vindt om te lezen. Handige tools, die ondersteunend kunnen zijn bij het werken met de Kernvisiemethode.

Wat leer je tijdens deze inspiratiedag?

  • Welke toetsen scholen mogelijk afnemen
  • Hoe de scores die kinderen halen zijn opgebouwd
  • Welke gegevens uit het leerlingvolgsysteem ondersteunend kunnen zijn bij het werken met de Kernvisiemethode
  • Hoe je de grafieken en tabellen moet lezen en welke informatie ze je geven

Je krijgt informatie én we gaan samen met praktijkvoorbeelden aan de slag.

Deze inspiratiedag is niet alleen interessant voor coaches met een eigen praktijk, maar zeker ook voor leerkrachten die de mogelijkheden van het leerlingvolgsysteem verder willen verkennen.

De inspiratiedag wordt verzorgd door Kernvisiecoach en intern begeleider José Smits.

Inschrijven