Inspiratiedag: Basisvoorwaarden om tot leren te komen (I230701)

Waarom leren soms minder lukt? Leervoorwaarden en gedrag bekeken aan de hand van het piramidemodel ontwikkeld door Maaike Zweers.

Inschrijven voor deze inspiratiedag is pas mogelijk nadat je beide ‘Waarom? Daarom!’ inspiratiedagen én de inspiratiedag ‘Eigenaarschap en verantwoordelijkheid vergroten’ hebt gevolgd.

Maaike Zweers is logopediste, coach en trainer en biedt ondersteuning voor kinderen die op een andere manier leren of om welke reden dan ook vastlopen op school of thuis en hun ouders en leerkrachten.

Steeds meer kinderen hebben moeite met de drukte op school. En steeds meer ouders kloppen aan bij school met:
 • Mijn kind kan zich niet concentreren
 • Mijn kind zit niet op de juiste plek
 • Mijn kind heeft een koptelefoon nodig
 • Mijn kind heeft last van alle prikkels in de klas
 • Mijn kind leert anders
 • Mijn kind wordt niet of onvoldoende uitgedaagd
 • Mijn kind is hooggevoelig, hoogbegaafd
Of juist andersom dat de school aanklopt bij de ouders met:
 • Uw kind kan zich niet concentreren
 • Uw kind lijkt dyslexie, ADD, ADHD te hebben
 • Uw kind heeft moeite met de executieve functies

Regelmatig zitten ouders en school niet op 1 lijn, als coach word je met enige regelmaat gevraagd het gesprek met school te doen. Maar is dat verstandig?

Ouders en school werken samen bij het opvoeden en het begeleiden van kinderen en jongeren. Daarnaast heeft ook het kind een duidelijke bijdrage. Binnen deze driehoek heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Op het moment dat de verantwoordelijkheid van de ouders, school en kind in elkaars verlengde liggen, krijgt het kind pas de kans zich te ontwikkelen.

De piramide van Zweers, helpt ouders en leerkrachten om sneller en makkelijker te signaleren wat de oorzaak is waaróm het leren minder lukt. Of waarom een kind bepaald gedrag vertoont.

Onderwerpen die in het piramidemodel aan de orde komen:
 • Het fysieke kind
 • De zintuigelijke prikkelverwerking
 • Omgaan met emoties
 • Concentratie, executieve functies en manier van leren

Daarnaast helpt het model in gesprekken tussen ouders, kind en school om de verantwoordelijkheden op de juiste plek te leggen en zo een stimulerende en groei omgeving voor het kind te creëren.

Tijdens deze inspiratie dag krijg je van Maaike uitleg over de piramide van Zweers en kan je na deze dag de ouders in je praktijk, of de leerkrachten op school nog beter begeleiden.

Inschrijven