Hetty Velthuis

Telefoon: 06 - 83 66 95 21

Praktijk voor Begaafdheid

Floralaan 19H
7321BA Apeldoorn

3 vragen aan Hetty

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode en wat is voor jou de reden om juist de Kernvisie methode toe te passen?

In mijn Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn werk ik met hoogbegaafde kinderen. Het viel me op dat sommige van deze slimme kinderen moeite hebben met leren. Deze leerproblemen uiten zich bijvoorbeeld in moeite met spelling en met het automatiseren van tafels en het leren van topografie. Ook gaat het lezen soms minder vlot dan je eigenlijk zou verwachten. Ik stelde dat samen met de ouders vast, maar wist hiervoor eigenlijk (nog) geen oplossing. Door de spellings- en rekenproblemen van mijn eigen dochter kwam ik op het spoor van de Kernvisie methode. Zij had meteen zoveel baat bij deze andere manier van leren dat ik besloot om zelf Kernvisiecoach te worden. Sindsdien coach ik in mijn praktijk hoogbegaafde kinderen met de Kernvisie methode.

Een meisje uit groep 5 bijvoorbeeld kwam bij mij omdat ze erg veel moeite had met spelling en lezen. Ze las erg langzaam en belangrijker: ze had er helemaal geen zin meer in. Maar tijdens de 3e sessie zei ze ineens dat ze me graag even wilde voorlezen. Ze las vlot en woorden als “geraadpleegd” en “proeve van bekwaamheid” rolden er zó uit. En ze keek me zo trots aan, zo vol zelfvertrouwen.

En een jongen uit groep 8 waarbij bijna geen enkele tafel goed geautomatiseerd was. We gingen samen aan de slag en na nog geen 10 minuten zat de tafel van 4 erin, ook door elkaar. Hij keek me vol verbazing aan en vroeg: “Hoe doe jij dat?” Het voelt dan zo goed om te kunnen zeggen: “Dat doe jij helemaal zelf!” Sindsdien doen we een tafel per week en inmiddels zijn we al bij de tafel van 7.

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeurssysteem en hoe zet je die in voor je cliënten/leerlingen?

Mijn eigen voorkeurssysteem is kinesthetisch/visueel. Dat betekent dat ik voornamelijk leer (en leef) op gevoel. Daarbij zet ik mijn visuele systeem automatisch in. Bij mij is dat als vanzelf gegaan en daardoor heb ik op school en in mijn opleiding geen last ervaren van de auditief/digitale manier waarop de informatie meestal wordt aangeboden.

Maar ik kan me wel erg goed verplaatsen in de manier waarop deze kinderen leren. De uitspraak van zZiep “Als ik het kan, kan jij het ook” geldt voor mij dus heel erg en ik merk dat kinderen het prettig vinden dat ik ze heel goed snap en herken waar ze tegenaan lopen tijdens het leren.

3) Wat is jouw passie? Waar doe je het voor?

Ik vind het heerlijk om kinderen op deze positieve manier te helpen om te leren. Deze methode gaat uit van de kracht van de eigen leerstijl. Je doet niks fout, je doet het alleen anders. Kinderen hebben soms al zolang het gevoel dat ze niet kunnen leren en met de Kernvisie methode ervaren ze dat ze het wél kunnen.
En dan kunnen ze zelf weer verder. Daar doe ik het voor.

Zelfstandig jeugdzorgcontract met de regio.