Informatieavond

  • Woensdag 12 januari
  • 19.30 - 21.00 uur
  • Online webinar
Informatieavond over dyslexie en andere leerproblemen: 'Als kinderen anders leren: problemen en oplossingen' | 19 juni 2018 | Ede

Als kinderen anders leren: problemen en oplossingen

Wim Bouman, ontwikkelaar van de Kernvisie methode en auteur van het boek ‘Krachtig anders leren’, houdt woensdag 12 januari een webinar over dyslexie en aanverwante leerproblemen.

Kinderen met leerproblemen, je kunt daarbij denken aan dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen, en sociaal emotionele problemen, zoals faalangst, examenvrees en een negatief zelfbeeld, zijn niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben. De Kernvisie methode helpt deze kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte.

Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van bijvoorbeeld spellingregels in de hoop dat ze deze keer wel blijven hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. Door gebruik te maken van de capaciteiten van het kind, zijn zij wél in staat om te automatiseren, wat nodig is om meer vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.

Tijdens dit webinar wordt uitgelegd hoe en waarom de Kernvisie methode jouw kind (of de kinderen in jouw klas of praktijk) kan helpen.

Aanmelding vooraf is gewenst in verband met het aantal beschikbare plaatsen.

Informatie & aanmeldingVergeet niet jezelf op 'aanwezig' te zetten op ons Facebook evenement!