Informatieavond

  • Dinsdag 10 september 2019
  • 19.30 - 22.00 uur
  • Veenendaal
Informatieavond over dyslexie en andere leerproblemen: 'Als kinderen anders leren: problemen en oplossingen' | 19 juni 2018 | Ede

Als kinderen anders leren: problemen en oplossingen

Wim Bouman, ontwikkelaar van de Kernvisie methode en auteur van het boek ‘Krachtig anders leren’, organiseert dinsdag 10 september een voorlichtingsavond over dyslexie en aanverwante leerproblemen in Veenendaal.

Kinderen met leerproblemen, je kunt daarbij denken aan dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen, en sociaal emotionele problemen, zoals faalangst, examenvrees en een negatief zelfbeeld, zijn niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben. De Kernvisie methode helpt deze kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte.

Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van bijvoorbeeld spellingregels in de hoop dat ze deze keer wel blijven hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. Door gebruik te maken van de capaciteiten van het kind, zijn zij wél in staat om te automatiseren, wat nodig is om meer vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt uitgelegd hoe en waarom de Kernvisie methode jouw kind kan helpen. Naast Wim Bouman zijn ook lokale coaches aanwezig, waarmee je de vraagstukken rondom jouw kind kan bespreken.

Aanmelding vooraf is gewenst in verband met het aantal beschikbare plaatsen. De toegang is € 7,50 per persoon inclusief koffie of thee.

Informatie & aanmelding


De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74
3901 TP Veenendaal