Inspiratiedag: Taal Ontwikkelings Stoornis (I180406)

Nou uhh…. een dinges,

Kernvisiecoach Mieke Wapstra-Voet is ambulant begeleider en is gespecialiseerd in het werken met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het basis- en voortgezet onderwijs.

Ongeveer vijf procent van de kinderen in Nederland heeft een taalontwikkelingsstoornis. In de hersenen van kinderen met een TOS wordt taal minder goed verwerkt. Deze kinderen hebben vaak problemen met het spreken en/of begrijpen van taal.

We gaan tijdens deze inspiratie dag eerst herkennen wat TOS is en op welke gebieden er problemen voor het kind kunnen ontstaan. Daarna ervaren we waar een kind met TOS in het dagelijks leven tegenaan kan lopen.
Aansluitend verkennen we welke extra ondersteuning we kinderen met TOS kunnen bieden in het algemeen en als Kernvisiecoach.

Er zijn deze inspiratiedag maximaal 15 plaatsen beschikbaar.

Inschrijven