Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon Google+ Icon Youtube Icon zZiep
Partner Academie voor Kindercoaching Krachtig anders leren met de Kernvisie methode | Wim Bouman

Heel erg bedankt voor het traject dat J. doorlopen heeft. Het geeft haar absoluut steun om verder te leren.

Blije ouders:
C. heeft de resultaten terug van het 1ste dictee volgens de Kernvisie methode ingeoefend:….0 fouten!

Wij hebben een blije Manon mee naar huis genomen!
Wat mooi om te zien.

Jongetje (9 jaar):
Vol trots: “Ik was de beste van de klas met spelling”

Moeder:
Ik wil nog even vertellen dat ik zie dat onze zoon trots is op zichzelf en dat hij niet meer (of snel) boos wordt en dat hij zijn werk makkelijker vindt worden. Hij was dan ook erg trots op zijn rapport.

Meisje (10 jaar):
Ik heb een toets van de hoofdsteden gedaan en ik heb een tien plus gehaald !!!
Tof he !!!

Ouder:
Onze zoon heeft het heel leuk gevonden gisteren. Het ging ook als een speer. Ik heb het idee dat de knop nu werkelijk om is bij hem.

Meisje (12 jaar):
Op school gaat het veel beter als eerst. Ik haal veel betere cijfers en ik ben beter in spelling en taal. Na de zomer ga ik naar het voortgezet onderwijs. Mavo/Havo. Het was altijd gezellig bij u.

Jongen (8 jaar):
“Op school gaat het goed. Ik ga naar groep5! en de juffen gaan mee naar groep5 dat is leuk he? Ze zijn heel blij dat ik naar je toe ben gegaan. Je lijkt wel een goochelaar. Ik ga nu vakantie vieren, jij ook? Prettige vakantie.”

Meisje (8 jaar):
“Ik heb nu het alfabet goed in mijn hoofd staan. Ik maak minder fouten en vind het leuker om te lezen.”

Kinderen en leerproblemen

Elke dag weer zien ongeruste ouders dat hun kinderen leerproblemen hebben. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen, ook wel genoemd in termen als:
• dyslexie (leesstoornis)
• dyscalculie (rekenstoornis)
• dysorthografie (spellingstoornis)
• dysfasie (taalstoornis)

De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Naast de achterstand op school die kinderen oplopen kunnen ze last hebben van concentratie stoornissen, faalangst en belemmerende overtuigingen (‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom’). Ook niet naar school willen of durven, slecht slapen, bang zijn in het donker of andere angsten kunnen een gevolg zijn van leerproblemen.

Vaak geeft de school aan, dat een kind ‘het’ niet kan, terwijl u zelf ziet en merkt dat uw kind behoorlijk slim is. Wat is hier nu aan de hand?

Deze kinderen hebben één ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Dit is een activiteit vanuit de rechterhersenhelft. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor worden zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld.

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld. Men kan eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen.

Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert: school zegt, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen dit automatiseringsproces verstoord.

De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn woorden, cijfers en gedachtes uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en AD(H)D

Kinderen met leerproblemen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen (‘Ik ben dom’ of ‘Ik kan het toch niet’) en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld. Ze kunnen last hebben van concentratieproblemen en geen rust kunnen vinden. Ook faalangst, slecht slapen, bedplassen, bang in het donker en niet naar school willen of durven kunnen veroorzaakt worden door leerproblemen.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingssessies waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet om met leerproblemen aan de slag te gaan. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaten op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

Ook symptomen van diagnoses als AD(H)D kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties.