Myriam Spreekmeester

Telefoon: 035 - 88 84 660 / 06 - 24 12 83 52

Spreekmeester Coaching

Schaarweg 15
1276 AD Huizen

3 vragen aan Myriam

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode?

Ik ben kindercoach en beeldend kunstenaar. Ik ervaar en vergelijk het werken met de Kernvisie methode als een soort spiegel. Een spiegel waar het kind in mag kijken en zichzelf ziet zoals hij is, hoe hij leert en hoe hij beweegt.

Kinderen krijgen de gelegenheid om hun talent te gebruiken, waardoor zij zich kunnen ontplooien. Het geeft hen erkenning, ook de stap om faalangsten en minder zelfvertrouwen los te laten en ruimte in het hoofd te creëren om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Een voorbeeld uit de praktijk: ‘Een jongen van 12 jaar tekende tijdens de coaching wat zich in zijn hoofd afspeelt als hij zich druk voelt. Hij gaf daarbij aan dat dit geen prettig gevoel is. De tekening die hij maakte ontstond spontaan door wat hij in zijn hoofd ziet en wat er in zijn lichaam gebeurt … Door naar zijn eigen tekening te kijken kon hij de drukte in zijn hoofd verklaren. Voordat hij de tekening maakte leerde hij al dat hij de baas is van zijn eigen hoofd middels een visualisatieoefening. Door in gesprek te gaan met deze jongen kon hij de drukte in zijn hoofd benoemen en weg visualiseren. Tijdens de coaching was hij vrij beweeglijk, maar vrijwel direct na het visualiseren werd hij rustig, Hij gaapte enorm en zijn hele lichaamshouding ontspande. Ik vroeg hem hoe hij zich voelde. Hij gaf aan dat zijn hoofd leeg was en dat dit lekker aanvoelde. Hij vond het chill … Hij gaf aan dat de drukte hem gevangen hield en nu was hij in staat om daar verandering in te brengen.’

Het kind werd bewust dat hij in staat is om vanuit zijn eigen kracht zijn hoofd te legen en hiermee ruimte te creëren en ervoor te zorgen dat hij hierdoor zich beter kan concentreren en informatie die hij zich eigen maakt goed op te kunnen slaan.

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeursysteem?

Ik ben kinesthetisch – visueel ingesteld. Ik ervaar mijn eerste voorkeurssysteem kinesthetisch als een voordeel in mijn vak. Dit betekent dat mijn gevoel als antenne werkt en hiermee de positie van het kind goed kan invoelen. Het zorgt ervoor dat ik alert kan blijven en goed kan observeren als het kind iets over zichzelf vertelt en tegelijkertijd kan ik signaleren of een kind mij probeert om de tuin te leiden door zich anders voor te doen. Door aan te voelen waarom een kind zich op een bepaalde manier presenteert kan ik het begrip geven en op de juiste wijze vertrouwd maken met zijn of haar eigen talent. Ik benadruk niet zijn probleem, maar laat het zijn talent ontdekken. De bron om jezelf te transformeren.

Ik ervaar en zie regelmatig dat de houding van kinderen tijdens het intakegesprek terughoudend is of juist stoer, dit omdat ze al een aantal trajecten hebben doorlopen bij verschillende instanties. Achter hun maskertje voel ik een ander kind. Het werken vanuit mijn kinesthetisch- visuele voorkeur zorgt ervoor dat ik het kind kan zien dat er werkelijk verscholen zit en niet het stempel dat het gekregen heeft Hierdoor weet ik bij het kind de juiste snaren te raken, zodat het de drempel over kan om opnieuw zijn talent op te pakken. Immers de Kernvisie methode speelt in op de talent “van het kind. Om het kind daarheen te mogen sturen geeft mij een voldaan gevoel!

3) Wat is jouw passie?

Mijn passie ligt in het creëren van kunst, waarmee ik al op mijn vierde jaar ben begonnen. Het creëren van kunstwerken spiegelt mijn voorkeurssysteem. Ik werk vanuit mijn gevoel en kan hiermee beelden laten ontstaan. Het uitgangspunt is niet het creëren van een product maar het creëren van een verhaal, wat speelt zich af in mijn hoofd en in mijn gevoel.

Schilderen is voor mij een manier om te kunnen leren. Het helpt me om te focussen, informatie te verwerken, los te laten en mezelf te ontwikkelen. Schilderen is voor mij een vorm van zelfreflectie. Door veel te schilderen word ik gedwongen om goed naar mezelf te kijken, hierdoor kan ik me nog beter inleven in anderen.

Deze sociale houding leidt naar mijn andere passie; het coachen van kinderen en volwassenen, het werken vanuit iemands talent. Daar ligt namelijk de kracht om te helen, te groeien, en door te geven!