Mirjam Wijnholds

Telefoon: 0318 - 61 99 96

Smartkidzz

Postadres: Corversbos 31, 6718 HK Ede
Praktijkadres: Kade 5, 6718 XG Ede

3 vragen aan Mirjam

1) In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode en wat is voor jou de reden om juist de Kernvisie methode toe te passen?

Ik werk als kernvisiecoach in mijn praktijk “Smartkidzz” en begeleid ook kinderen in de praktijk van Wim Bouman. Daarnaast ben ik leerkracht op een basisschool. Ook daar maak ik in de begeleiding van kinderen gebruik van de Kernvisie methode. En als ouder help ik mijn zoon op deze manier. Ik werk dus als coach, leerkracht en ouder met de Kernvisiemethode.

Het mooie aan de Kernvisie methode is dat wij de leerstof, waar visueel ingestelde kinderen regelmatig mee stoeien, op een andere manier aanbieden dan op school vaak wordt gedaan. Een manier waarbij het kind ervaart dat hij of zij het ook kan! We laten het kind leren vanuit de eigen persoonlijke kracht. We maken gebruik van dat sterke visuele geheugen. Zo heb ik een jongen uit groep 6 begeleid die een enorme weerstand tegen spelling had. Hij wilde eigenlijk niet eens meer oefenen. Langzaam aan kwam het besef dat hij de woorden door ze op te slaan in zijn hoofd wel goed kon leren schrijven. Aan het eind van het schooljaar mocht hij in het rapport schrijven waar hij trots op was. Hij schreef in mooie, sierlijke letters: “spelling” op. Hij had een groei doorgemaakt en, heel belangrijk, zijn zelfvertrouwen was gegroeid.

Bij een meisje uit groep 5 die ik mocht begeleiden lag het grootste probleem bij rekenen. Ze was heel onzeker geworden. Door de sommen en tafels op een andere manier te leren ging het haar ook lukken! Na de rekeninstructie moest zij altijd even naar de juf om aan te sluiten bij de extra instructiegroep. Op een gegeven moment hoefde zij daar nog maar even bij te zijn. Ze wist wel hoe de sommen moesten en daar was ze trots op! Het is zo mooi om die groei bij een kind te zien!

Met de Kernvisie methode zorgen we ervoor dat de basisvaardigheden goed in het hoofd komen. Met een sterk fundament kun je verder bouwen en met zelfvertrouwen verder gaan!

2) De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeursysteem en hoe zet je die in voor je cliënten/leerlingen?

Zelf heb ik een visueel/ kinesthetische leerstijl, net als de kinderen die ik mag begeleiden met de Kernvisie methode. Dat maakt dat ik bij de kinderen begrijp waar ze moeite mee hebben. Deze methode zou mij vroeger geholpen hebben!

3) Wat is jouw passie? Waar doe je het voor?

Mijn passie is om kinderen weer in hun kracht te zetten. Voor mij is een traject geslaagd als een kind zich weer slim voelt en hij heeft ervaren dat het hem of haar ook lukt met bijvoorbeeld spelling of rekenen. Daarom heet mijn praktijk “Smartkidzz”. Ik wil graag dat een kind weer gaat stralen.

In mijn logo kun je dit zien door de rood/gele kleur van de verfvlek achter de naam. Als ik een mail van een ouder krijg waarin staat dat haar kind na de begeleiding vooruit gaat op school en veel lekkerder in zijn/haar vel zit, omschrijft dat precies de reden waarom ik dit doe!